werkgroep werk(geluk)

Werken doen we tegenwoordig ons hele leven lang. We starten met krantenwijkjes en supermarkten en we racen door naar een droomfunctie, ten minste… daar hopen we op! Het is algemeen bekend dat het lastig is om aan het werk te komen en dat het nog lastiger is om een vast contract te scoren en aan het werk te blijven. De werkgroep werk(geluk) houdt zich bezig met de thema’s flexibilisering, jeugdwerkloosheid en werkstress.

De werkgroepen signaleren niet alleen problemen, maar denken ook na over concrete alternatieven. Deze alternatieven worden met activiteiten, campagnes en lobby onder de aandacht gebracht bij politici en beleidsmakers. Wil jij het politieke speelveld ontdekken vanuit de ogen van de vakbond en bijdragen aan de impact van jongeren? Stuur een e-mail naar info-jongeren@cnv.nl om kennis te maken met een werkgroep.

Onze plannen

Klik hieronder op een onderwerp en leer meer over waar de werkgroep werk(geluk) voor strijdt en wat onze plannen zijn. Want CNV Jongeren heeft overal een plan voor!

Het minimum jeugdloon is zo niet ok

Jongeren tussen de 15 en 21 jaar krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. Dit terwijl veel jongeren vanaf 18 jaar voor hun eigen inkomen moeten zorgen. Zij wonen vaak niet meer thuis en hebben zware vaste lasten. Vanaf 18 jaar zijn deze jongeren ook volwassen voor de wet. En daar hoort een volwassen minimumloon bij.

Aanpak jeugdwerkloosheid

CNV Jongeren wil dat het kabinet snel met een landelijke aanpak jeugdwerkloosheid komt om een valse start voor jongeren op de arbeidsmarkt te voorkomen en kansenongelijkheid tegen te gaan.

Van werkdruk naar werkgeluk

Onder jongeren zijn stress en burn-out gerelateerde gezondheidsklachten flink gestegen. De oorzaken zijn divers: hoge verwachtingen van ouders, werkgevers, overheid en jongeren zelf, een toegenomen combinatiedruk van leren, werken, zorgen en sociaal leven, en een opeenstapeling van beleid dat negatief uitpakt. Wij pleiten voor een integrale aanpak bij overheid en werkgevers.

Dicht de loonkloof

Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd en krijgen daarnaast minder betaald voor hetzelfde werk. CNV Jongeren staat voor een arbeidsmarkt waarbij iedereen gelijke kansen heeft op werk en leven. Daarom stellen we een aantal ideeën voor om de loonkloof definitief te dichten.

Jongerenraad

Judith de Jonge

Lid doelgroepraad Jongeren (werkgeluk)

DELEN VIA: