Mind the Gap

Voor veel jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte verloopt de overstap van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) / praktijkonderwijs (PRO) naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt moeizaam. Met Mind the Gap streven we ernaar dat deze jongeren sneller een duurzame plek vinden en niet in een ‘gat’ vallen.

Voor wie is Mind the Gap?

Samen met VSO/PRO-scholen in de regio Midden-Gelderland gaan we de rol van scholen in de overstap van school naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt vormgeven. Hoe kun je als VSO/PRO-school de zelfredzaamheid van studenten meer stimuleren? En hoe kan het vervolgonderwijs hier beter op aansluiten?

Meer informatie?

Download de flyer.

Realist, wat is dat?

Dit zijn jongeren met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of psychische of verstandelijke beperking. Zij hebben deelgenomen aan de Realisten Academie en hebben daardoor een realistisch beeld van wat zij wel en niet kunnen. Als ervaringsdeskundigen geven ze pitches en delen ze met hun ervaringsverhaal hoe het is om te leven, leren en werken met een arbeidsbeperking. Om vooroordelen te bestrijden en werkgevers, het onderwijs en jongeren te activeren inclusiever te denken en doen.

Vijfpuntenplan voor professionals

Mind the Gap is als pilot-project in 2021/2022 uitgevoerd binnen de gemeente Arnhem. Daaruit is een ‘Vijfpuntenplan voor professionals’ ontstaan, wat voor VSO/PRO-scholen kan dienen als handreiking met inzichten van ervaringsdeskundige jongeren en met eerste ideeën om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap die zij maken. Zodat leerlingen zelfverzekerd en realistisch starten aan de rest van hun leven. 

Meer informatie?

Download het Vijfpuntenplan.

Projectleider

Marleen van Schijndel

Projectleider Mind the Gap

DELEN VIA: