Harrie in het Onderwijs

Met de Harrie in het Onderwijs-training leiden we studenten en docenten in het mbo, hbo en wo op tot de ideale medestudent of docent voor iemand met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit doen we vanuit het gedachtengoed van de Harrie Helpt-training. Harrie is namelijk: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. In deze training gaat het om bewustwording van de belemmeringen waar studenten tegenaan lopen en hoe je ze het best kunt ondersteunen.

Door studiegenoten met een ondersteuningsbehoefte te helpen verklein je de kans op studievertraging en draag je bij aan het succesvol volgen en afronden van hun opleiding.

De Harrie in het Onderwijs-training is in eerste instantie ontwikkeld voor studenten, maar ook van toepassing op docenten en andere onderwijsprofessionals die graag een stapje extra willen zetten in het contact met een student met een ondersteuningsbehoefte. Tijdens de training krijgen deelnemers informatie, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de ondersteuning. Daarnaast is er ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Tien jaar Harrie Helpt-training voor op de werkvloer

Wil je meer weten over het Harrie gedachtengoed? In 2021 bestond onze Harrie Helpt-training tien jaar! En toen waren we ineens 10.000+ Harries rijker. Om te zien hoe Harrie geboren is, aan het werk gegaan is en welke toekomstdromen hij heeft voor het komende decennium is de biografie van Harrie ontwikkeld. Klik hieronder om de interviewbundel ter gelegenheid van tien jaar Harrie te bekijken.

Harrie: de biografie

Bekijk de interviewbundel.

Projectleider

Caitlin Laws

Projectleider Harrie in het Onderwijs

DELEN VIA: