mz hackathon

De MZ Hackathon is er voor organisaties die hun jonge medewerkers samen binnen één dag willen laten werken aan een vraagstuk. Je gaat aan de slag met het oplossen van een strategisch vraagstuk, zoals privacybeleid, werkstress of een leven lang ontwikkelen.Zit jouw organisatie ook vol top ideeën van jongeren? Wil je graag alle frisse blikken in één dag samen laten komen in de vorm van een denktank, waarin ze werken aan een vraagstuk én komen met een advies? Laat ons je een handje helpen.

Tijdens de hackathon werken jonge medewerkers binnen je organisatie aan een strategisch vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan het thema werkstress en burn-out of het thuiswerkbeleid. Jongeren leren meer over de organisatie, het vraagstuk en wie waar bij betrokken is.

Ze worden geholpen door experts en ervaringsdeskundigen van binnen of buiten de organisatie. Aan het eind van de dag presenteren ze een compleet advies aan je organisatie!

zij deden al mee

“Zoals ouderen dat kunnen doen: voor hun eigen situatie goed inschatten, hoe die eruit ziet. Zo kunnen jongeren ook heel goed verwoorden natuurlijk, en inschatten, hoe hun belevingsbeeld op dit moment is. En het is lastig voor anderen dat voor elkaar in te gaan vullen.”

Deelnemer

MZ Hackathon

MZ Hackathon met Rijksoverheid, SER, UMCU & Gemeente Amsterdam

Tijdens deze medezeggenschaps-hackathon doken jonge werknemers van Gemeente Amsterdam, uitgenodigd via de Sociaal-Economische Raad (SER), van UMC Utrecht en van de Rijksoverheid een paar uur lang intensief op strategische vraagstukken die nu spelen binnen hun eigen organisaties.

Aanmelden?

Interesse in één of meerdere van onze MZ-projecten? Neem contact met ons op.

Projectleider

Marleen van Schijndel

Projectleider Medezeggenschap

DELEN VIA: