Onbeperkte Onboarding

Een inclusieve werkomgeving betekent kans op duurzaam werk en ontwikkeling voor iedereen, ongeacht gender, opleiding, geloof, herkomst, leeftijd of arbeidsbeperking. Met project Onbeperkte Onboarding zetten we ons in voor een gelijkwaardige positie voor medewerkers met een extra ondersteuingsbehoefte vanwege een arbeidsbeperking. Dat doen we in samenwerking met Onbeperkte Denkers, door een impuls te geven aan positieve bewustwording en werkgevers te ontzorgen bij de instroom van nieuwe medewerkers.

Onze droom is om een inclusieve en diverse werkomgeving, waarin ruimte is voor ieders talent. We willen voor jonge medewerkers met een extra ondersteuningsbehoefte een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt creëren. Dat doen we met Onbeperkte Onboarding door ons op werkgevers in het MKB te richten, die medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst krijgen. Enerzijds door de doelgroep meer gezicht te geven en vooroordelen en aannames weg te nemen. Anderzijds door werkgevers te ondersteunen en ontzorgen met een transparant en eenvoudig stappenplan bij het realiseren van een succesvolle en warme landing van medewerkers.

Onbeperkt Werkt

We werken op verschillende manieren aan een inwerkperiode die werkt. Zo brengen we tijdens dit project uitdagingen en (on)zichtbare drempels in het MKB in kaart en creëren we via een campagne bewustwording in de organisatie. Daarnaast realiseren we bij de onboarding kennismakingen tussen werkgevers en werknemers en ondersteunen we bij een warme landing in het team. Tot slot delen we de kennis voor en door werkgevers, leidinggevenden, collega’s en de doelgroep.

Interesse?

Mocht je vragen hebben over het project of meer informatie willen ontvangen, neem dan contact met ons op!

Onbeperkte Onboarding is een samenwerking tussen CNV Jongeren en Onbeperkte Denkers. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Projectleider

Caitlin Laws

Projectleider Onbeperkte Onboarding

DELEN VIA: