Werk(GELUK)

De werkvloer moet jongeren gezond, geïnspireerd en gelukkig houden, en andersom. Om werk(geluk) te realiseren zijn bewustwording van werkdruk en -geluk, je stem laten horen in medezeggenschaporganen en het bespreekbaar maken van pittige onderwerpen, zoals rouw op de werkvloer, onmisbaar.