Waar we voor staan

Wij zijn er voor de dromers, denkers en doeners. Voor alle jonge mensen die hun best willen doen om zich optimaal te ontwikkelen en hun beste bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. We zijn er voor de bijbaners, stagiairs, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden, starters en young-professionals. Samen komen we op voor de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor jonge mensen met een kwetsbare positie.

  • Dit zijn we: Dromers, Denkers, Doeners
  • Dit doen we: de sociaal-economische positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken
  • Zo doen we dat: jongeren ondersteunen en adviseren bij het maken van belangrijke keuzes
  • Voor wie we werken: jonge mensen (13-30 jaar) in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en woningmarkt en met een kwetsbare positie
  • Zo werken we: activerend, kritisch en uitgesproken

Wat we belangrijk vinden

CNV Jongeren zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. We versterken de sociaal-economische positie van jongeren in het algemeen, de leden en de jongeren in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt in het bijzonder. CNV Jongeren kiest hiervoor op grond van haar visie op mens en maatschappij. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, empowerment en vrijheid om keuzes te maken spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles op het gebied van arbeid en inkomen.

CNV Jongeren werkt vanuit de visie dat jong-zijn een levensfase is. Enerzijds omdat het voorbereidt op het volwassen leven. Anderzijds omdat jong-zijn een op zichzelf staande levensfase is met haar eigen cultuur en problemen. Typerend voor deze levensfase is dat jongeren vaak voor het eerst keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun verdere leven. CNV Jongeren wil jongeren bewustmaken van deze keuzes, hen in die keuzes adviseren en waar nodig ondersteunen. Naast juridische steun en informatie voor leden, geeft CNV Jongeren jonge mensen een stem.

CNV Jongeren werkt vanuit de missie en visie van CNV.

Beleidsplan 2024

Download het beleidsplan en de begroting.

Jaarrekening 2022

Download de jaarrekening.

Jaarrekening 2021

Download de jaarrekening.

Jaarrekening 2020

Download de jaarrekening.