Disclaimer

CNV Jongeren geeft jou hierbij toegang tot de website cnvjongeren.nl. CNV Jongeren publiceert hier teksten ter informatie, afbeeldingen en andere materialen. CNV Jongeren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou hierover in te lichten. De informatie op de website cnvjongeren.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

CNV Jongeren probeert om de inhoud op de website cnvjongeren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Alsnog is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen, die op de website worden aangeboden, zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van CNV Jongeren. Daarnaast zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor de hyperlinks naar websites of diensten van derden, die op de website cnvjongeren.nl staan, kan CNV Jongeren ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van deze materialen liggen bij CNV Jongeren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CNV Jongeren.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website cnvjongeren.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, wanneer daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijzigingen

CNV Jongeren behoudt het recht de inhoud van deze disclaimer op elk gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen gaan na publicatie ervan direct van kracht.