Geen stageovereenkomst, geen stagebegeleiding, taken uitvoeren waarvoor je als stagiair niet bevoegd bent: red flags! Denk jij dat je oneerlijk wordt behandeld als stagiair? Meld het ons! Wij kunnen je precies vertellen wat je rechten zijn, denken met je mee en geven je advies. En met jouw melding krijgen we een beter beeld van misstanden binnen sectoren en bedrijven, waardoor we gericht actie kunnen ondernemen.

Stagemisbruik betekent dat je als stagiair oneerlijk behandeld wordt. Dat is een enorm probleem, want als student ben je vaak verplicht om stage te lopen vanuit je opleiding, waardoor je geen sterke onderhandelingspositie hebt. Als vakbond krijgen veel vragen van stagiairs over waar ze recht op hebben, omdat ze twijfelen of datgene wat op hun stageplek gebeurt wel écht mag. Met dit meldpunt kunnen we misstanden bij stages beter signaleren en jou als stagiair beschermen bij misbruik.

Dit is stagemisbruik

Stagemisbruik kan veel verschillende vormen aannemen, waaronder:

  • Gebrek aan begeleiding: geen leerdoelen of veel verantwoordelijkheden zonder begeleiding
  • Geen eerlijke vergoeding: geen onkostenvergoeding voor de werkzaamheden die je doet
  • Overmatige werkdruk: te veel taken en verantwoordelijkheden die niet overeenkomen met je opleidingsniveau of je leerdoelen
  • Ongepaste behandeling: stagediscriminatie of machtsmisbruik door je leidinggevende of collega’s

Twijfel je? Laat het ons weten!

Professional in het onderwijs?

Ben je werkzaam in het onderwijs, bijvoorbeeld als docent, decaan of stagecoördinator? En zie je dat studenten tegen misstanden aanlopen bij stages? Maak als onderwijsprofessional een melding! Veel jongeren maken geen melding, omdat ze bang zijn hun stage of opleiding niet te halen of twijfelen of ze wel echt met stagemisbruik te maken hebben. Als onderwijsprofessional kun je voor hen het verschil maken.

Ervaring stagiair (anoniem)

“Ik werd op mijn eerste stagedag bij een zorginstelling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis zonder waarschuwing of begeleiding op de moeilijkste groep gezet. Aan het eind van de dag zat ik bij de arts omdat ik zo hard in mijn nek gebeten was door een van de kinderen dat ik antibiotica nodig had. Ik vroeg herhaaldelijk om hulp over hoe om te gaan met bijvoorbeeld agressieve situaties, maar vond weinig gehoor. Pas na een aantal weken ben ik op een andere groep geplaatst.”

Ervaring stagiair (anoniem)

“Op de eerste dag van mijn stage bleek al snel dat ik weinig tot geen stagebegeleiding kreeg. Collega’s waren druk met hun eigen werkzaamheden en keken nauwelijks naar mij om. Ik kreeg wel dingen te doen, maar ik werd niet echt begeleid in hoe ik mijn werk het beste kon doen of wat ik kon verbeteren. Leerdoelen waren er dus ook niet.”

Ervaring stage-coördinator (anoniem)

“Studenten laten er weinig over los, uit angst of schaamte, maar discriminatie bij stages is een probleem. En studenten zitten al in een enorm kwetsbare positie. Als stagecoördinator vanuit school probeer ik studenten daar goed in te begeleiden. Dit meldpunt is een volgende stap om ook daadwerkelijk gericht actie te ondernemen richting bedrijven.”

Maak een melding bij stagemisbruik

Ervaar jij problemen tijdens je stage? Of ben je een onderwijsprofessional en zie je stageproblemen bij jongeren? Maak een melding, ook bij twijfel! Je kunt ons bellen via de stagemisbruik-lijn of een bericht sturen via WhatsApp of per mail.

Bel ons via 030-7511001

0641637044
stagemisbruik@cnv.nl

Handige links

MeldpuntStagemisbruik_ (Card (148 x 105 mm)) (2)

Stagediscriminatie DOORBREKERS

Stagediscriminatie op basis van afkomst, identiteit of seksuele voorkeur komt te vaak voor. En dat is onacceptabel. Met project Stagediscriminatie DOORBREKERS ontwikkelen we in samenwerking met stagecoördinatoren, studenten en experts een training én lesmethode voor professionals, zodat zij studenten de juiste begeleiding kunnen bieden. 

Stagevergoeding_ervaringen_website (8)

Dit moet je weten over stagevergoedingen

Loop jij (binnenkort) stage? Als stagiair heb je niet altijd recht op een stagevergoeding. Dit is waar je op moet letten en wat je kunt doen om (toch) wat geld te ontvangen tijdens je stageperiode.

MeldpuntStagemisbruik_ (Card (148 x 105 mm)) (5)

Petitie voor verplichte stagevergoeding

Studenten krijgen in veel gevallen een lage, of zelfs geen enkele vorm van stagevergoeding. Bovendien wordt voor de hoogte van de vergoeding onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau. Tegelijkertijd nemen de kosten voor studenten toe en komen zij op financieel vlak meer onder druk te staan. Dus: tijd voor een passende stagevergoeding, zodat je als student krijgt wat je verdient.

Veelgestelde vragen

Er is sprake van stagemisbruik bij een oneerlijke behandeling van stagiairs. Dit kan verschillende vormen aannemen, waaronder: gebrek aan begeleiding, geen eerlijke vergoeding, overmatige werkdruk (te veel taken en verantwoordelijkheden die niet overeenkomen met het opleidingsniveau of de leerdoelen), ongepaste behandeling (stagediscriminatie) of machtsmisbruik door leidinggevende of collega’s.

Het meldpunt stagemisbruik is opgezet om jonge en onervaren studenten te beschermen bij stagemisbruik. Met dit meldpunt kunnen we problemen signaleren en stagiairs individueel helpen bij een oneerlijke behandeling.

Je kunt een melding maken als (oud) stagiair, ouder of als onderwijsprofessional, bijvoorbeeld als docent, decaan of stagecoördinator.

Als je contact met ons opneemt is alleen je naam en telefoonnummer of mailadres bij ons bekend. Met deze gegevens gaan we zeer zorgvuldig om! Je stageplek komt er niet achter dat jij een melding maakt.

Twijfel je? Neem contact met ons op! Wij kunnen met je meedenken, weten welke rechten je hebt als stagiair en geven je advies. Stel dat er iets niet klopt, dan kunnen we door jouw melding bij ons gericht actie ondernemen. Je stageplek komt er niet achter dat jij een melding hebt gemaakt.

De stageovereenkomst is een contract tussen jou, je school en het stagebedrijf. Als deze getekend is door alle drie de partijen is hij geldig voor zo lang in het contract staat. Zorg er dus voor dat de genoemde periode overeenkomt met de duur van je stage. Als je jonger dan achttien jaar bent, ben je minderjarig en moeten daarom je ouders of voogd tekenen. Zet nooit je handtekening wanneer je iets niet begrepen hebt en vraag altijd eerst om uitleg!

Let er op dat deze wettelijk verplichte zaken in ieder geval in je stagecontract staan:

  • De begin- en einddatum van je stage
  • Het totale aantal te volgen stage-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren
  • Wie je begeleider is vanuit school en wie je begeleider is op je stageplek
  • Dat deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je tijdens de stage dient te behalen, en de beoordeling daarvan
  • De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

Meestal bieden scholen je een standaard stageovereenkomst aan. Deze modelovereenkomst hoort te zijn afgestemd met de studentenraad van jouw school. Als deze overeenkomst er volgens jou goed uitziet, kun je hem tekenen. Als je vind dat er dingen niet kloppen in de overeenkomst of je wilt extra afspraken vastleggen in de overeenkomst, geef dit dan aan voordat je tekent. Je kan het ook bij CNV voorleggen om met jou mee te kijken hierop. Vraag of school die aanpassingen wil doen in de overeenkomst. Soms hoef je niet de hele stageovereenkomst aan te passen, maar kun je ook vragen of je extra afspraken op een apart formulier opschrijft en ondertekent.

Bij een stage ligt de nadruk op leren. Je werkzaamheden als stagiair zijn gericht op het uitbreiden van je eigen kennis en ervaring, zodat jij je opleiding succesvol kunt afronden. Bij de taken die je doet moet dát voorop staan en niet het primaire doel van de organisatie waar je stage loopt. Is dit niet het geval? Of twijfel je? Neem contact met ons op.

In zo’n situatie voer je feitelijk het werk van een werknemer uit en dat gaat verder dan een stagiair. Als het een eenmalige situatie is, en de organisatie je normaal goed begeleid, kun je afspraken maken over begeleiding bij het overnemen van die taken. Zodat je bij iemand terecht kunt als je iets niet snapt of vragen hebt. Als dit zich structureel voordoet mag het niet en kun je bij ons melding maken.

Nee, dat mag niet. Onbevoegd alleen op een groep staan in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs mag niet. Personeelstekort is ook geen excuus hiervoor.

Stagevergoeding kan worden afgesproken in de cao of in je stageovereenkomst. Met een petitie wil CNV Jongeren een verplichte stagevergoeding voor alle stagiairs invoeren. In steeds meer cao’s zien we gelukkig afspraken over stagevergoeding. Check daarom goed de cao en maak anders individueel afspraken met je stagebedrijf hierover.

Met dit meldpunt krijgen we als vakbond meer inzicht in welke misstanden er zijn en in welke specifieke sectoren of organisaties sprake is van stagemisbuik. Dit stelt ons in staat gericht actie te ondernemen om deze problemen aan te pakken.