Stagediscriminatie Doorbrekers

Iedereen verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent en wie je liefhebt. Helaas is het voor veel mbo-studenten met een migratieachtergrond nog steeds moeilijk om een stageplek te vinden. Vaak worden ze gediscrimineerd op basis van hun afkomst, identiteit of seksuele voorkeur. En dat is onacceptabel.

Co-creatie met scholen

Wanneer iemand stagediscriminatie ervaart is goede ondersteuning wenselijk. Dit maakt de rol voor de onderwijsprofessionals – stagecoördinatoren en –begeleiders – ontzettend belangrijk. Het herkennen van discriminatie en hierover het gesprek aangaan, zowel met de student als het leerwerkbedrijf, kan best lastig zijn. Een gat waar nog zeer veel te winnen valt en dat we recht moeten trekken!

Vandaar Stagediscriminatie DOORBREKERS: in samenwerking met stagecoördinatoren, studenten en experts ontwikkelen we een training én lesmethode voor professionals, zodat zij de studenten de juiste begeleiding kunnen bieden.

Word doorbreker

Ben of ken jij een mbo-student die ervaring heeft met stagediscriminatie? Of een student, die zich actief in wil zetten voor anderen die dit meemaken, maar niet goed weet hoe? Word doorbreker!

Dit is waarom:

  • Steun je medestudenten: Met jouw betrokkenheid help je mbo-studenten die stagediscriminatie ervaren. Als doorbreker ben je een soort ambassadeur/activator voor anderen!
  • Zorg voor verandering: Door je inzet werken we samen aan een inclusievere stagemarkt met gelijke kansen voor iedereen. Je wordt dus een echte doorbreker, van taboes én ongelijke kansen.
  • Ontmoet anderen: Je zet je actief in om samen met ons en andere studenten discriminatie bij stages aan te pakken. Net als jij zijn er veel meer studenten die stagediscriminatie ervaren en/of dit willen aanpakken!

Heb je interesse, vragen of twijfels? Stuur een mail naar CNV Jongeren-projectmedewerker Naomi Adedeji via n.adedeji@cnvjongeren.nl.

Meer informatie?

Download de flyer voor jongeren.

Stagepact

Met dit project volgen we de afspraken zoals genoemd in het Stagepact, om samen stagediscriminatie te stoppen!

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Projectmedewerker

Marissa Shanmugalingam

Projectmedewerker DOORBREKERS

DELEN VIA: