Werk& | ‘Er is nu veel meer aandacht voor privésituaties en hoe die invloed hebben op je werk.’

Inge Heesen is bij CNV Jongeren verantwoordelijk voor projectideeën, projectaanvragen en de monitoring van de projecten en daarnaast is zij projectleider van Rouwen & Bouwen.

CNV Jongeren: de enige onafhankelijke jongerenvakbond

CNV Jongeren is de enige onafhankelijke jongerenvakbond in Nederland. ‘Wij zijn een beetje een vreemde eend in de bijt, zowel in de vakbondswereld als in de projectenwereld, want we zijn allebei. We werken met heel veel passie en we willen snel, de lijntjes zijn kort. Wij zetten ons met 17 medewerkers en 50 actieve vrijwilligers in voor jong Nederland van 13 tot 35 jaar, en daarbij gaat het meer om de levensfase dan daadwerkelijk het geboortejaar. We houden onze eigen broek op met fondsen en subsidies en zijn in die zin niet afhankelijk van lidmaatschappen. We hebben onze eigen missie en visie, maar sommige onderwerpen zijn zo overstijgend voor jongeren dat we daarin samen optrekken met anderen, zoals het SER Jongerenplatform, Coalitie-Y en FNV Young & United.’

Kwetsbare jongeren

CNV Jongeren komt op voor de sociaaleconomische positie van jongeren én voor jongeren die minder of niet gelijke kansen krijgen in bijvoorbeeld het onderwijs, op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. ‘We hebben specifieke aandacht voor jongeren die het in het dagelijks leven lastiger hebben, zoals jongeren met een arbeidsbeperking, maar ook jongeren met geldzorgen.’

Impact maken

‘We willen zowel top-down als bottom-up impact maken en positieve veranderingen teweegbrengen. Vanuit beleid, maar ook op de werkvloer en in de klas. We betrekken altijd een drietrap: de jongeren in het voorbereidingsproces én als deelnemer aan het project, organisaties of werkgevers en als derde de beleidsmakers. Vaak wordt er over jongeren gesproken in plaats van met jongeren. Ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is; wij laten zien dat dat echt wel goed kan. Het vraagt misschien om een extra stap, omdat jongeren niet per se in je directe achterban of netwerk zitten, maar het is zonde als een project niet aanslaat omdat het niet aansluit op de belevingswereld van jongeren. Voor ons is het heel gewoon, we hebben niét alleen een ledenbestand, wij hebben ook een hele grote jongerenachterban: onze projectvrijwilligers. Zij zijn actief betrokken bij onze online nieuwsbrief, activiteiten en ledendagen. Deze projectactiviteiten staan altijd open voor niet-leden. We merken dat jongeren maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vinden en zich daarvoor willen inzetten. Sowieso zijn je stem laten horen en verenigd zijn, belangrijke drijfveren.

Werkgevers zijn hard nodig

Bij alle projecten die werk gerelateerd zijn of een link hebben met werk, betrekt CNV Jongeren standaard werkgevers. ‘Anders dan zit je maar aan één kant te trekken en bereik je niet wat je wilt. Zo hebben we de afgelopen jaren met de Harrie Helpt-training 10.000 Harries opgeleid. De deelnemers: leidinggevenden, HR en medewerkers worden door deze training de ideale collega van een werknemer met een ondersteuningsbehoefte. Dat helpt om meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Verder zien we dat veel jongeren geldzorgen hebben. Dat is ook zo’n thema voor werkgevers, waarbij het zoeken is naar de balans: wat zie je als privé en wat zie je als werk. Met onze Budget-Bus gaan we langs bij organisaties en nodigen we jonge werknemers uit om in ons busje te praten over hoe ze kunnen budgetteren en wat de life-events zijn die veel betekenen op financieel gebied.’

Ontwikkelingen

‘Veel jongeren doen aan jobhopping. Waarom is dat? Is dat omdat werkgevers minder vaste contracten bieden of is dat waar jongeren behoefte aan hebben? Ik denk dat het een combinatie is van beide. Het is gedeeltelijk opgelegde flexibiliteit en gedeeltelijk wenselijke flexibiliteit.’ Er wordt steeds meer gesproken over een leven lang ontwikkelen. ‘Daar is best wel behoefte aan, je ziet dat er naast verticale groei – carrière maken omhoog – ook best veel behoefte is aan horizontale groei, dus dat je binnen een organisatie een andere functie gaat doen of bij een andere afdeling gaat werken. Daarnaast is maatschappelijke betrokkenheid een heel belangrijke. Werknemers vragen vaker “Hoe zit het met duurzaamheid? En hoe inclusief en divers is de organisatie?” En een derde is dat er veel meer aandacht is voor de samenvloeiing van werk en privé. Naast het feit dat je altijd bereikbaar bent via je telefoon, werkt het ook de andere kant op. Er is nu veel meer aandacht voor privésituaties en hoe die invloed hebben op je werk. Helaas zien we ook het negatieve effect: gigantische cijfers van burn-out onder jonge werknemers. Ik denk dat dat te maken heeft met het altijd aan moeten staan en een stukje prestatiedruk door de social media.’

Rouwen & Bouwen

Uit onderzoek van CNV blijkt dat veel burn-out klachten en uitval komen door rouw. ‘Ik heb zelf een persoonlijk verlies meegemaakt, en het viel me op dat er weinig bekend is over jongeren en rouw. Met het project Rouwen & Bouwen gaat het niet alleen om bewustwording, maar ook om het verminderen van de kans op uitval. Én we willen meer inzicht in de behoeften van werknemers en werkgevers krijgen. Het rouwproces is heel individueel en er is ook geen checklist voor werkgevers. Het is toch altijd maatwerk.’ CNV Jongeren zet zich in voor wettelijk rouwverlof van tien flexibele doorbetaalde dagen, voor eerstegraadsfamilie of broers en zussen. ‘Op jonge leeftijd een broer of zus verliezen kan een drastische invloed hebben. Rouwverlof kan helpen om de dialoog te starten zodat je maatwerk kunt bieden.’ ‘Bij een rouwproces zit je in het begin in de regelfase, maar na een bepaalde tijd dringt het definitieve door, dat is een heel ander gevoel van rouw. De eerste paar weken wordt er misschien nog her en der gevraagd hoe het met je gaat, maar op een gegeven moment niet meer. Terwijl je het verlies als jongere wel met je mee blijft dragen, bij heel veel mijlpalen die je nog tegen gaat komen, waarin je naast dat je die persoon mist, ook de rol van die persoon mist. Je kunt geen advies meer vragen aan je vader of moeder of je broer of zus. Dat zijn wel dingen die blijven doorspelen en we horen regelmatig dat mensen later alsnog kort of langdurig uitvallen als er op de werkvloer geen ruimte of aandacht voor is. We merken dat het gigantisch verschil maakt als een werkgever of leidinggevende zelf een persoonlijke ervaring van verlies heeft meegemaakt. Uiteindelijk willen we een graphic novel, een beeldroman ontwikkelen, die de gevoelskwestie voelbaar en leesbaar maakt. Maar waarin ook tips en adviezen voor jongeren staan én die we ook werkgevers kunnen aanbieden.

Tip

Betrek vooral de jongeren bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Wij zijn heel trots dat we met onze projecten het leven van jongeren kunnen verbeteren en ook mooier en fijner maken. Maar vooral ben ik trots dat onze projecten met, door en voor jongeren zijn.