Welke partij vandaag ook de grootste wordt, niemand lost de wooncrisis op voor jongeren

Toen we de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen doorlazen sprong er één ding duidelijk uit voor CNV Jongeren: het maakt voor de wooncrisis niet uit wie deze verkiezingen wint, want geen enkele politieke partij gaat de wooncrisis oplossen. Natuurlijk kan de wooncrisis niet binnen één kabinetsperiode worden opgelost, maar er ligt geen enkel plan dat op lange termijn soelaas biedt. Op links willen de partijen de huren bevriezen en meer duurzaam bouwen, waarbij het ontbreekt aan een oplossing voor hoe investeerders dan nog wel woningen realiseren. Aan de andere kant van het politieke spectrum willen ze de markt nóg meer vrij spel geven en regels afschaffen, terwijl deze regels er niet voor niets zijn. Daarnaast  hebben we de afgelopen 10 jaar kunnen zien wat de markt ons oplevert: een gigantisch tekort aan woningen en hoge prijzen als gevolg.

De oplossing is voor ons heel duidelijk: geef subsidies voor het bouwen van huizen. Dit kost geld, maar het levert op termijn ook veel op. Tijdens de wederopbouw en in de jaren tachtig was dit ook de manier om meer huizen te bouwen. Sterker nog, het is de enige manier waarop er snel meer huizen gebouwd gaan worden.

Op dit moment proberen we de doorlooptijd van nieuwbouwprojecten te verkorten en afspraken te maken over dat er 100.000 woningen bij moeten komen, en dat is goed. Toch zien we dat veel bouwprojecten niet van de grond komen. De business case komt niet rond, doordat grond- en bouwkosten gestegen zijn. Wachten tot de kosten weer zakken is geen acceptabele optie, er zijn nu betaalbare huizen nodig!

Subsidie van 25.000 euro voor nieuwbouw

CNV Jongeren stelt voor dat de overheid 25.000 euro aan subsidie gaat verlenen voor elke gerealiseerde nieuwbouwwoning, tot het woningtekort is terug gedrongen. Bij 100.000 woningen per jaar betekent dat een kostenpost van 2,5 miljard euro per jaar. Dit is een schijntje vergeleken met de 9 miljard subsidie die we elk jaar via de hypotheekrenteaftrek geven. Daarbij moet het grootste gedeelte van deze nieuwe gesubsidieerde woningen gebouwd worden door woningbouwcorporaties. Woningbouwcorporaties hebben geen winstoogmerk, maar een publieke functie. Hierdoor komt alle subsidie terecht bij de Nederlandse volkshuisvesting.

Niet meer dan tien jaar op een wachtlijst

Laat de sociale huursector weer opleven! Een sterke sociale huursector is de sleutel voor goede volkshuisvesting. Het is van groot belang dat jongeren na hun studie en mensen die niet in staat zijn een huis te kopen, toegang krijgen tot sociale huurwoningen. Helaas staan deze mensen nu voor meer dan tien jaar op een wachtlijst. Daarom moet de sociale huursector worden aangepakt. Met deze vijf maatregelen wordt de sociale huursector weer de hoeksteen van de samenleving:

  1. Verhoog de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties naar 500.000 woningen.
  2. Woningbouwcorporaties krijgen in ruil voor de grotere bouwopgave 25.000 euro subsidie per gerealiseerde woning.
  3. Verhoog de DAEB-inkomensgrens naar 80.000 euro (dit is nu 44.035 euro).
  4. Verhoog de liberalisatiegrens naar 1.250 euro.
  5. Schaf het passend toewijzen af, zodat woningbouwcorporaties zelf mogen kiezen aan wie ze hun woningen verhuren.

Wij roepen de politiek op om dit keer niet alleen maar pleisters te plakken op de wooncrisis, maar het lef te tonen om met fundamentele oplossingen te komen. Om de regie weer te pakken en perspectief te bieden aan alle jongeren die zich blauw betalen aan huur en stress ervaren over de koopmarkt. Met dit voorstel wordt wonen weer een recht voor iedereen.