Vandaag in TROUW: Tegengif voor een generatieoorlog

TROUW – vrijdag 17 februari 2017

VERKIEZINGSTHEMA: JONG EN OUD

Ouderen en jongeren zitten deze maand om tafel om te praten over pensioenen. En dat na alle verwijten die de afgelopen jaren over en weer klonken. Ze willen met een oplossing komen voordat er een nieuw kabinet zit.

Het waren dezelfde cijfers waar jong en oud tegenovergestelde conclusies uit trokken. Het Centraal Bureau (CPB) berekende vorige maand wat er zou gebeuren met de pensioenen van verschillende generaties als de rekenrente van ongeveer 1 procent kunstmatig zou stijgen naar 2 of 4 procent. Dat scheelt jongeren tientallen procenten aan pensioen, rapporteerde het CPB. Oftewel: niet aan de rekenrente zitten, zo concludeerden staatssecretaris Jetta Klijnsma, een groot deel van de Tweede Kamer en de jongeren. Tegelijkertijd zagen ook ouderen zich in hun gelijk bevestigd. Bij 2 procent gaan jongeren er op korte termijn nauwelijks op achteruit, dus omhoog die rente, zeiden ze. […] Het idee ontstond een overplegplatform op te richten waarin jong en oud samen zoeken naar een manier om het pensioenstelsel betaalbaar te houden.

Lege pensioenpotten

Dat ouderen boos zijn als zij zien dat hun uitkering minder waard wordt, begrijp Semih Eski best. Tegelijkertijd verkondigt hij het standpunt dat vaker klinkt bij jongeren: “We hebben regels met elkaar afgesproken in het huidige systeem, en dat is niet voor niets”. De regels moeten het risico op lege pensioenpotten in de toekomst zo klein mogelijk houden. […]