Vakbonden en maatschappelijke organisaties willen snel met Van Ark om tafel

Vakbonden en maatschappelijke organisaties willen snel met Van Ark om tafel

Na het goede nieuws dat Staatssecretaris Van Ark (SZW) het plan heeft ingetrokken om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen, wil de brede coalitie voor mensen met een arbeidsbeperking snel aan tafel met de staatssecretaris. FNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CNV, VCP en Ieder(in) willen in gesprek over het verbeteren van de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Eind juni schoven de zeven maatschappelijke organisaties aan tafel bij de staatssecretaris met het dringende verzoek het regeerakkoord open te breken en loondispensatie van tafel te halen. Volgens hen lag de oplossing voor het probleem dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen en blijven, niet in een regeling waardoor zij onder het wettelijk minimum gaan verdienen. Het CPB berekende bovendien dat loondispensatie niet tot extra banen leidt. Het probleem ligt breder en de oplossing moet dus ook breder.

‘Wij willen een regeling die uitgaat van volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking. Daarvoor was het openbreken van het regeerakkoord nodig. Nu dit is gebeurd, willen wij aan tafel om te praten over échte oplossingen die mensen met een arbeidsbeperking aan volwaardig werk helpen. Met een paar eenvoudige aanpassingen kan de huidige loonkostensubsidieregeling voldoen aan de behoeften van werkgevers en werknemers.. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen nodig om de Participatiewet beter te laten functioneren. We zien de uitnodiging van de staatssecretaris daarom graag snel tegemoet,’ aldus CNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CFNV, VCP en Ieder(in). De partijen stuurde een brief aan Kamer en kabinet met de voorstellen.

Loondispensatie zou negatieve gevolgen hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij zouden betaald krijgen onder het wettelijk minimumloon zonder opbouw pensioen en werknemersverzekeringen. Voor aanvulling van hun inkomen zouden ze afhankelijk zijn van een uitkering, met de bijbehorende bureaucratische lasten. Het kabinetsplan stuitte op veel maatschappelijke weerstand. Zo werd een petitie van Wij Staan Op! tegen de maatregel bijna 90.000 keer getekend.