Vaderschapsverlof in Nederland: nu is het moment

De uitslag van de verkiezingen stemt hoopvol. In de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen zijn plannen opgenomen voor een substantiële uitbreiding van het vaderschapsverlof. Sinds 15 maart jl. is hier een ruime Kamermeerderheid voor in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Dit is goed nieuws stelt CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de jongeren onder de 35 jaar vóór verdere uitbreiding van vaderschapsverlof zijn. Dit is een duidelijke boodschap die de politiek niet langer kan negeren. Met gelijk verlof krijgen mannen en vrouwen de kans om zorg en arbeid eerlijk te verdelen, wat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterkt en de mogelijkheden voor mannen vergroot om zorgtaken op zich te nemen”.

Driekwart van jongeren stemt voor

Het draagvlak voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof is groot. Uit een panelonderzoek van Ipsos en Rutgers blijkt dat driekwart van de jongeren onder de 35 jaar vóór verdere uitbreiding van vaderschapsverlof is.

Deze formatieperiode is het moment om afspraken te maken over een uitbreiding naar voldoende, gelijk, betaald en niet uitwisselbaar vaderschapsverlof. Want betrokken vaderschap draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, de emancipatie van vrouwen, het levensgeluk van vaders en de samenleving als geheel. Met uitbreiding van het verlof wint iedereen.

Advies uitbreiding vaderschapsverlof

Wij adviseren een betaalde verlofperiode voor vaders van drie maanden, waarmee de periode voor mannen gelijk wordt aan de verlofperiode voor moeders, waarbij gestimuleerd wordt dat mannen en vrouwen dit verlof voor een groot gedeelte na elkaar opnemen. Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor vaders en moeders na de geboorte van hun kind als het gaat om arbeid en zorg. De beginfase als ouder is cruciaal voor de rolverdeling op lange termijn.

Vaderschapsverlof is goed voor kinderen, vaders, moeders én werkgevers

Een goede arbeid-/zorgverdeling tussen man en vrouw is cruciaal om de emancipatie verder te helpen en de economische zelfstandigheid van vrouwen van slechts 54 procent in Nederland te vergroten. De bereidheid om taken beter te verdelen, is er grotendeels al. Meer dan de helft (58 procent) van de ouders met jonge kinderen wil zorgtaken gelijk verdelen. De meesten haken echter af, omdat het salaris van de vader niet gemist kan worden. En dat terwijl 60 procent van de vaders met jonge kinderen meer tijd aan het gezin wil besteden als daar geen praktische en financiële bezwaren aan zouden kleven.

Lees hier de hele brief die is gestuurd naar informateur Edith Schippers.

Deelnemende organisaties: CNV Jongeren, WOMEN Inc, Rutgers, Bernard van Leer Foundation, Save the Children, Emancipator, Trias Pedagogica, Ouders van Nu, Atria, Doetank PEER Papaklas, VADERVISIE, VDRS, Voor Werkende Ouders, Pro Parents, Aanpakken voor Aanstaande Vaders, Sardes, DWARS, Jonge Socialisten, Jonge Democraten, Lars Anderson, Renske Keizer, Vincent Duindam en Louis Taveccio.