Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar sociaaleconomische positie jongeren

Op 28 september 2017 heeft het SER Jongerenplatform het jongerenmanifest gepresenteerd aan de vaste Kamercommissies SZW en OCW. Het manifest bevat een visie van jongeren op de thema’s leren, werken en samenleven. Tijdens het rondetafelgesprek met de leden van de Tweede Kamer heeft het SER Jongerenplatform gepleit om de sociaaleconomische positie van jongeren te verbeteren. Naar aanleiding hiervan hebben de politieke partijen PvdA en D66 tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een motie ingediend om onderzoek te doen naar de sociaaleconomische positie van jongeren. Deze motie is op woensdag 21 februari 2018 met een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

“De sociaaleconomische positie van jongeren is verslechterd. Vooral jongeren betalen de prijs van onzekerheid op het gebied van studeren, werken en wonen. Een onderzoek naar wat er nodig is om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden is broodnodig. CNV Jongeren is enthousiast dat de motie met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen”, aldus CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform denkt gevraagd en ongevraagd mee met de thema’s die voorliggen bij de SER. Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties CNV Jongeren, VCP Young Professionals, FNV Jong, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVb), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het jongerenplatform is actief sinds oktober 2015 en geeft sindsdien input tijdens de adviestrajecten bij de SER.