Tweede Kamer neemt motie aan: Jong CNV blij met onderzoek naar verplichte stagevergoeding

Er komt een onderzoek naar de invoering van een wettelijke minimum stagevergoeding. Een motie van GroenLinks-PvdA en Denk kreeg vanmiddag brede steun in de Tweede Kamer. ‘Dit is goed nieuws voor studenten. Die weten nu vaak niet waar ze aan toe zijn en krijgen in veel gevallen helemaal geen stagevergoeding. Mooi dat vrijwel alle partijen in de Kamer vandaag laten zien dat ze hier oog voor hebben. We zien het als een steun in de rug voor ons pleidooi voor een verplichte minimum stagevergoeding’, reageert Belle Tonk, vakbondsconsulent van Probeer de Bond (CNV).

Probeer de Bond, CNV Jongeren en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voeren al een tijdlang actie voor een verplichte minimum stagevergoeding voor mbo, hbo en wo. Een petitie die hiertoe oproept, is inmiddels al door ruim 15.500 mensen ondertekend.

‘We zijn ontzettend blij met een aantal moties van Kamerleden naar aanleiding van het debat over de begroting van het ministerie van OCW. Die moties geven gehoor aan onze oproep om een minimale stagevergoeding verplicht te maken’, reageert Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren. ‘We hopen dat de minister de roep van de Kamer omarmt en prioriteit geeft aan kansengelijkheid voor studenten.’

De ene student krijgt wel een vergoeding, de andere heel weinig of niets

In de motie stellen PvdA/GroenLinks en Denk vast dat 16% van de mbo-studenten en 44% van de hbo- en wo-studenten geen stagevergoeding krijgt (het laatste werd duidelijk uit onderzoek van ResearchNed, in opdracht van ISO). De partijen constateren dat er al jarenlang wordt geprobeerd om werkgevers op hun welwillendheid aan te spreken en met een passende vergoeding te komen, maar dat dit lang niet in alle sectoren gebeurt.

‘Wij zien dat in de praktijk, de ene student krijgt wel een stagevergoeding, de andere een beetje of helemaal niks’, zegt Tonk. ‘Dat zorgt voor ongelijke kansen, omdat zo’n stage vaak wel verplicht is. Bovendien kunnen studenten er vaak geen bijbaan meer naast blijven doen. Dan is zo’n stagevergoeding echt belangrijk, terwijl het voor werkgevers eigenlijk peanuts is. Dus het is heel mooi dat er vandaag brede steun in de Kamer was voor een onderzoek naar een wettelijke regeling.’

CNV pleit voor minimaal 500 euro per maand

Het onderzoek is een eerste stap. Vervolgens is natuurlijk de vraag of en hoe zo’n wettelijke vergoeding er komt en hoe hoog die zou moeten zijn. Het CNV pleit voor een minimale vergoeding van 500 euro per maand, ongeacht de opleiding.

In steeds meer cao’s afspraken over stagevergoeding

Intussen worden er – op initiatief van de jongeren binnen het CNV – al in steeds meer cao’s afspraken gemaakt over stagevergoedingen. Bijvoorbeeld bij verzekeraar VGZ (600 euro), voedingsbedrijf Cargill (650 euro), KPN (600 euro) en de horeca (350 euro). Tonk: ‘Het gaat dus de goede kant op. Maar een wettelijke verplichting schept duidelijkheid en geeft zekerheid. Een mooi vertrekpunt voor de cao, net als het minimumloon.’

Lees ook: Fatsoenlijke stagevergoeding moet de norm worden