Terugblik jongerenpanel: participeren met arbeidsbeperking

Woensdagavond 8 november 2017 was de derde editie Bondte Burgers, het jongerenpanel van CNV Jongeren. Dit keer hadden we het over participeren met een arbeidsbeperking. Vijftien jongeren en beleidsmedewerkers discussieerden mee over de stelling ‘hoe zorgen we ervoor dat jongeren met een arbeidshandicap een duurzame plek krijgen op de arbeidsmarkt’?

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski opende de avond: “CNV Jongeren zet zich nadrukkelijk in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen die kan en wil werken, moet kunnen werken. Er is steeds meer aandacht voor de positie van jongeren met een arbeidshandicap, dit vinden wij positief. Tegelijkertijd hebben nog te weinig jongeren uit deze doelgroep een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Dit kan en moet anders. Daarom zijn we met elkaar in gesprek over de knelpunten op de arbeidsmarkt en zoeken we naar nieuwe oplossingen om dit probleem aan te pakken”. Leo Euser, senior beleidsmedewerker bij Diversiteit in Bedrijf, gaf daarna een introductie over participeren met een beperking. Er is vaak sprake van onbegrip en negatieve beeldvorming, stelt Euser. Gelukkig ziet hij ook dat veel bedrijven met dit onderwerp aan de slag gaan, maar er is nog veel werk aan de winkel. Er is in ieder geval meer aandacht nodig voor de begeleiding op de werkvloer. Diversiteit in Bedrijf draagt hieraan bij door samen met bedrijven een plan van aanpak op te stellen om de werkvloer zo divers mogelijk te maken.

Van jobcoach tot regeldruk

Na de gezamenlijke introductie werden de jongeren in vier groepen verdeeld en brainstormden zij mee aan de hand van praktijkvoorbeelden. De brainstorm leidde tot ideeën om jongeren met een arbeidshandicap een betere plek te geven op de arbeidsmarkt. De ideeën zijn heel divers, van jobcoach tot het verminderen van regeldruk. “Als er vanaf het begin maar mèt ons, in plaats van òver ons wordt gepraat”, concludeert een deelnemer. Een jobcoach is heel belangrijk, vinden de jongeren, zeker een coach die hen voor langere tijd begeleidt. Jongeren zien de jobcoach het liefst regelmatig in de fase dat zij solliciteren en wanneer zij net zijn gestart met werken. Wat ook meermaals terugkwam, is de regeldruk. De hoeveelheid regels die de overheid heeft opgesteld, maken het aannemen van jongeren met een arbeidsbeperking lastiger. Werkgevers weten niet wat het hen oplevert als zij een jongere met arbeidsbeperking in dienst nemen en jongeren weten vaak ook niet wat hun rechten zijn. De hoeveelheid regels mag minder en de communicatie over deze regels moet duidelijker.

De ideeën werkt CNV Jongeren verder uit. De ideeënbundel nemen we vervolgens mee naar de beleidstafels in politiek Den Haag, zodat daar de stem van jongeren wordt gehoord en ook iets ten goede verandert voor de positie van jongeren met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.

Blijf op de hoogte van het Bondte Burgers jongerenpanel of sluit je hier aan.