Sneller toegang tot sociale huur

Meer dan 80% van de huurstarters is op zoek naar een huurwoning met een lagere huurprijs, zoals in de sociale huur. Toch is in de hele woningmarkt de sociale huur voor jongeren het minst toegankelijk. Dit komt aan de ene kant door een algeheel tekort aan sociale huurwoningen, en anderzijds door een woningverdelingssysteem waarin jongeren ten opzichte van andere groepen een veel lagere slagingskans hebben. Dit zijn onze keuzes om jongeren sneller toegang te geven tot een betaalbare sociale huurwoning:

  • Woonruimteverdelingssystemen zijn grotendeels gebaseerd op wachttijd. Jongeren komen echter structureel wachttijd te kort. Deze manier van woonruimteverdeling werkt altijd in hun nadeel. Wij pleiten voor een verdeelsysteem dat jongeren meer kansen geeft, zoals via loting.
  • Met name de slagingskansen van jongeren onder de 23 zijn schrijnend laag. Dit komt ook omdat zij alleen huurtoeslag kunnen aanvragen op woningen onder de €424,44. Huurwoningen voor deze huurprijs zijn echter zeer schaars. Het verlagen van de leeftijd voor deze lagere huurgrens naar 18 jaar zou hier al bij helpen.
  • Speciale jongerenwoningen waar jongeren met voorrang toegang toe hebben, kunnen de kansen op een sociale huurwoning verhogen. Om deze woningen vast te houden, kan gedacht worden aan tijdelijke contracten van 5 jaar met behoud van inschrijftijd. Volgens ons zouden het aantal jongerenwoningen in gelijke verhouding moeten staan met seniorenwoningen.
  • Wachttijd opbouwen voor een sociale huurwoning kan vanaf 18 jaar. Maar op deze leeftijd, met veel veranderingen in het leven van jongeren, is inschrijven voor een sociale huurwoning niet iets waar veel jongeren aan denken. Tegen de tijd dat ze een sociale huurwoning nodig hebben, is het te laat om nog te concurreren met andere woningzoekenden. Wat zou helpen is dat jongeren op hun 18e verjaardag automatisch en kosteloos worden ingeschreven.
  • Jongeren zijn van alle woningzoekenden het meest mobiel. Waar zij gaan wonen, hangt af van de regio waar zij een baan vinden. In Nederland is woningruimteverdeling echter regionaal georganiseerd. Dit staat de mobiliteit van jongeren in de weg. Wij stellen voor dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid van een landelijk woonruimte verdeelsysteem.
  • Lange wachttijden worden in belangrijke mate veroorzaakt door schaarste. Er moeten op korte termijn veel meer meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Ook moeten er minder worden verkocht door corporaties. Provincies moeten erop toezien dat gemeenten voldoende sociale huurwoningen bouwen om aan de vraag in een regio te voldoen.

Wil jij meehelpen en je hier hard voor maken met ons? Sluit je aan bij de werkgroep wonen door een mailtje te sturen naar info@cnvjongeren.nl