Show me the money, op Diversity Day én alle andere dagen van het jaar

Het is tijd dat vrouwen het loon krijgen dat ze verdienen. Helaas toonde het Nationaal Salaris Onderzoek aan dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland wéér is toegenomen: van 5 procent naar 7,4 procent. Let op: dit gaat om salaris voor vergelijkbare functies, waarbij een vrouw dus minder verdient dan haar mannelijke collega. De loonverschillen in het onderzoek zijn al gecorrigeerd voor verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft opleiding, aantal uren, leeftijd, werkervaring, soort functie, woonplaats en branche. Laat dat verschil in geld dus maar eens zien.

CNV Jongeren staat voor een arbeidsmarkt waarbij iedereen gelijke kansen heeft op werk en leven. Discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt moet echt worden aangepakt, en daar kan iedereen aan bijdragen. De onderzoekers stellen als oorzaken:

  • Vrouwen starten vaak in lagere salarisschalen dan mannen;
  • Vrouwen hebben vaker werkonderbrekingen, vanwege mantelzorg of zorgen voor kinderen, waardoor salarisgroei achterblijft;
  • Mannen stellen zich harder op in salarisonderhandelingen;
  • Mannen maken meer gebruik van aanvullende arbeidsvoorwaarden: bonussen, een auto van de zaak en andere regelingen.

CNV Jongeren pleit al langer voor oplossingen die bijdragen aan het verder dichten van de loonkloof.

Maak alle salarissen transparant

Een belangrijke oorzaak van de blijvende loonkloof is de onduidelijkheid over wat gebruikelijk is om te verdienen voor een bepaalde functie. Dit betekent dat de enige context in de salarisonderhandelingen vaak het eerder verdiende salaris bij een vorige baan is. Wanneer je bij een vorige baan dankzij de loonkloof al minder verdiende dan mannelijke collega’s, neem je deze achterstand mee naar een volgende baan. Ook is de onderhandelingspositie door het gebrek aan kennis over het salaris van je collega’s minder sterk.  CNV Jongeren pleit daarom voor het Amerikaanse model waarbij alle salarissen transparant zijn en het voor iedereen duidelijk wat je collega’s voor hetzelfde werk verdienen.

Wat je zelf kan doen:

  • Je mag als werknemer informatie opvragen over de salarissen van collega’s;
  • Je kan zelf aan collega’s vragen wat zij verdienen;
  • Je kan het gesprek aangaan met je leidinggevende op basis van deze informatie, of überhaupt als je vindt dat je meer zou moeten verdienen;
  • Je kan proactief zelf aan collega’s vertellen wat je verdient, bijvoorbeeld als man.

Maak de kinderopvang gratis

De Sociaal Economische Raad (SER) concludeerde in 2019 dat dure kinderopvang en niet aansluitende dag arrangementen belangrijke redenen zijn dat in veel gezinnen ongelijkheid bestaat tussen het aantal arbeidsuren. CNV Jongeren pleit er dan ook voor om alle kinderopvang gratis te maken, zodat iedereen in een gezin dezelfde kansen heeft op de arbeidsmarkt. Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in. CNV Jongeren ziet dat veel ouders zich in bochten wringen om opvang te regelen en om het te betalen, met als gevolg dat te vaak de vrouw gedwongen minder gaat werken. Wij pleiten voor het sneller invoeren van gratis kinderopvang en het verhogen van de salarissen voor de sector kinderopvang om meer personeel te trekken.

Maak het ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen gelijk

De laatste jaren wordt het vaderschapsverlof steeds langer. Toch zijn vrouwen tijdens en na de zwangerschap nog altijd langer thuis dan de vader. Dit zorgt voor een onevenwichtige onderhandelingspositie voor de vrouw, omdat de werkgever incalculeert dat een jonge vrouw waarschijnlijk langere tijd niet zal werken vanwege een zwangerschap dan een man. CNV Jongeren pleit ervoor om deze kansenongelijkheid definitief te beëindigen en het verlof voor man en vrouw even lang te maken.

Je kan het ons laten weten als je denkt dat jij minder verdient dan een collega van het andere geslacht, voor hetzelfde werk. Ook hebben wij handige Guide-to-Knows die je kan bekijken als je gaat solliciteren. Daarnaast kan je ons altijd om tips of advies vragen. Wil jij opkomen voor jongeren op bovenstaande punten? Dan kan je meedoen in de werkgroep werk(geluk) en samen met ons hiervoor pleiten.