Reactie op troonrede: Investeer in meer zekerheid voor jongeren op arbeidsmarkt

Reactie op troonrede: Investeer in meer zekerheid voor jongeren op arbeidsmarkt

Voorzitter CNV Jongeren, Semih Eski: “Het gaat goed met de economie, maar niet alle jongeren profiteren daarvan. Jongeren betalen de prijs van onzekerheid op allerlei terreinen, zoals studeren met een leenstelsel, werken met tijdelijke contracten en wonen tegen hoge kosten. Het is hoog tijd dat het kabinet de flextrend keert en gaat investeren in meer zekerheid voor jongeren op de arbeidsmarkt”.

Flextrend

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is een groot probleem voor veel jongeren. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Een tijdelijk contact is niet meer de uitzondering, maar vaak de regel voor jongeren. Hierdoor stellen zij noodgedwongen belangrijke levenskeuzes uit, waaronder het stichten van een gezin en het kopen van een huis. Juist in deze tijd hebben jongeren behoefte aan meer zekerheid en perspectief op de arbeidsmarkt”.

Het kabinet heeft voor de zomer het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aangekondigd waarmee de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder wordt aangejaagd. Eski vervolgt: “Een proeftijd van vijf maanden en het verruimen van de ketenbepaling van 2 naar 3 jaar voor arbeidscontracten zorgen voor nog meer onzekerheid voor jongeren. Het is hoogtijd om de flextrend op de arbeidsmarkt te keren”.

Schuldengeneratie

CNV Jongeren maakt zich sinds de invoering zorgen over de negatieve effecten van het ‘sociaal leenstelsel’. Na het afschaffen van de basisbeurs verhoogt het kabinet nu ook de rente op de studielening. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Het is echt een verkeerd signaal aan studenten dat investeren in je toekomst gelijk staat aan het maken van forse schulden. Door het verhogen van de rente op de studielening wordt studeren opnieuw duurder gemaakt. Het zou een mooi gebaar zijn van het kabinet als dit plan van tafel gaat”.

Inclusieve arbeidsmarkt

Het is goed nieuws dat het kabinet het plan loondispensatie terugdraait, maar er moet meer gebeuren om de arbeidsmarkt inclusief te maken, zodat iedereen die wil werken ook kan werken. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Nog steeds kunnen veel jongeren met een beperking niet voldoende meedoen op de arbeidsmarkt en dat is geen goede zaak. Niet alleen aan het werk helpen, maar ook aan het werk houden moet hét thema zijn van de komende tijd. Er moet meer werk worden gemaakt van duurzame werkplekken voor jongeren met een beperking”.