Persbericht | CNV Jongeren wil studieschuld fiscaal vriendelijk aflossen via het IKB (Individueel Keuze Budget)

CNV Jongeren wil dat het mogelijk is om je studieschuld fiscaal vriendelijk af te lossen via het IKB (Individueel Keuze Budget).  Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: “De generatie van het leenstelsel heeft een hoge studieschuld, wat een grote impact heeft. Een fiscaal voordelige regeling om deze schuld af te lossen kan voor zowel de werkgever als de jonge medewerker een passende regeling zijn.” CNV Jongeren vraagt de CNV bestuurders om hier afspraken over te maken in de cao’s die het IKB aanbieden.

Ook voordelen voor werkgevers

Voor jongeren is de studieschuld een grote last. Het heeft effect op het verkrijgen van een hypotheek, er moet maandelijks een bedrag afgelost worden en het hebben van een schuld is een extra mentale belasting. De mogelijkheid om af te lossen via het IKB zou hen financiële en mentale ruimte opleveren. Tegelijkertijd signaleert CNV Jongeren dat werkgevers moeite hebben om jonge medewerkers aan te trekken en te behouden. “Een fiscaal voordelige regeling bieden om de studieschuld af te lossen zou eraan bijdragen een aantrekkelijke werkgever te zijn op een arbeidsmarkt met krapte”, aldus Feitsma.

Het IKB inzetten

Het IKB-budget bedraagt ergens tussen de 15-25% van het salaris, waar de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering in mee is genomen. Je kunt het IKB-budget inzetten voor verschillende fiscaalvriendelijke doelen, zoals het kopen van vakantie-uren, het verduurzamen van je thuiswerkplek, sporten, een studie, of je kunt het laten uitbetalen. Wanneer je het laat uitbetalen betaal je hierover het belastingtarief dat voor bijzondere beloningen geldt. Als je het IKB-budget inzet voor een fiscaal vriendelijk doel betaal je dit tarief niet. Feitsma: “Wij stellen voor dat de studieschuld wordt opgenomen als fiscaalvriendelijk doel. Op die manier kunnen jongeren het veel sneller afbetalen. Het is nu al mogelijk om het IKB fiscaal gunstig in te zetten voor opleidingen, dus waarom niet ‘met terugwerkende kracht’ voor zoiets belangrijks als je studie?”

Eerste stap via cao’s

De jongerenvakbond vraagt de CNV bestuurders om in cao-onderhandelingen de eerste stap te zetten om dit mogelijk te maken. Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om een voorbeeldfunctie te vervullen. Een hele generatie ondervindt nu de nadelen van het ingevoerde leenstelsel. Door het mogelijk te maken om fiscaalvoordelig deze schuld af te lossen bij een aantal cao’s is de verwachting dat ook andere instanties en bedrijven op deze manier jonge werknemers zullen proberen aan te trekken.