Persbericht | CNV Jongeren helpt lokale politieke partijen met verkiezingsprogramma

Alle lokale politieke partijen zijn momenteel weer bezig met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Jongerenvakbond CNV Jongeren wil ze graag helpen om ook actuele jongerenthema’s aan te kaarten. Daarom heeft CNV Jongeren hen het tienpuntenplan toegestuurd, met het verzoek om deze belangrijke kwesties voor jongeren over te nemen in het verkiezingsprogramma voor 2022.

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer taken erbij gekregen. Hun invloed op werk, inkomen en leven van jongeren is daarbij vergroot. Ook met beleid rondom jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering hebben zij meer te maken. Dit raakt de belangen van de achterban van CNV Jongeren. Daarom heeft CNV Jongeren de samenwerking met de 100 grootste politieke partijen opgezocht door hen het tienpuntenplan te sturen.

Enkele voorstellen uit het tienpuntenplan:

  • Studenten met een arbeidsbeperking
    De gemeente stelt de individuele studietoeslag vanaf de leeftijd van 21 jaar vast op 300 euro per maand. Dit doet onze gemeente alvast in de geest van de herziening van het wetsvoorstel Breed Offensief.
  • Betaalbaar wonen
    Als gemeente zetten we ons in voor betaalbare woningen voor jongeren en starters. We maken optimaal gebruik van de opkoopbescherming en voeren doelgroepenbeleid waardoor starters weer kans maken op een woning in onze gemeente. We faciliteren creatieve oplossingen om de wooncrisis te lijf te gaan, zoals het splitsen van woningen. Daarbij stellen we wel harde eisen aan prijs en kwaliteit.
  • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
    Als gemeente doen we er alles aan om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te begeleiding op weg naar, tussen en tijdens werk. Daarnaast creëert de gemeente zoveel mogelijk werkplekken voor jongeren en inwoners waarvoor aanpassingen in het werk nodig zijn.

Benieuwd naar het volledige tienpuntenplan? Klik hier om hem te downloaden.