Persbericht: CNV Jongeren en LSVb voeren actie voor studenten met een functiebeperking

CNV Jongeren en de LSVb voeren maandag 31 oktober actie voor studenten met een functiebeperking. De actie is een reactie op de begrotingsbehandeling 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Studenten met een functiebeperking ervaren veel knelpunten in het onderwijs. Door de invoering van het leenstelsel heeft deze doelgroep geen eerlijke kans meer in het onderwijs. “Investeren in onderwijs vergroot de kans op een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren met een beperking. Zonder financiële steun vanuit de overheid wordt studeren voor hen straks onmogelijk”, stelt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Studenten met een functiebeperking doen langer over hun studie en kennen een groter uitvalrisico dan studenten zonder functiebeperking. Dit constateerde de monitor Studiekeuze van ResearchNed, dat in juni dit jaar is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het leenstelsel en onduidelijkheid over de studietoeslag geeft deze groep een extra drempel om onderwijs te starten en af te ronden. De studietoeslag dekt de kosten niet en is per gemeente verschillend. “We zien dat steeds minder mensen met een functiebeperking gaan studeren, onder meer vanwege de kosten, de angst voor studieschulden en onduidelijkheid over de studietoeslag. Daarom pleiten wij voor een uniforme, landelijke toelage voor elke student met een functiebeperking”, aldus CNV Jongeren en de LSVb.

Landelijke aanpak
Er is een landelijke aanpak nodig om te waarborgen dat het onderwijs toegankelijk blijft voor studenten met een functiebeperking. Het Ministerie van OCW moet de landelijke uniforme studietoelage als maatregel opnemen voor 2017, zodat studenten met een functiebeperking niet tussen wal en schip raken. Op maandagochtend om 10 uur op Het Plein in Den Haag vragen CNV Jongeren en de LSVb met een ludieke actie om steun voor deze groep studenten.