Persbericht | CNV doet dringend beroep op ministerie onderwijs om stagevergoeding te regelen in onderwijs

Het CNV reageert verwonderd op de oproep van minister Dijkgraaf om álle studenten een passende stagevergoeding te geven. Het CNV is verbaasd, omdat minister Dijkgraaf net heeft bekendgemaakt wel de eenjarige academische opleiding tot docent volledig betaald te maken, terwijl veel leraren in opleiding, zoals pabostudenten, geen enkele stagevergoeding ontvangen. Het CNV krijgt zelfs meldingen binnen dat deze studenten onkosten zoals een VOG zelf moeten betalen, elk jaar opnieuw. Het ministerie van Onderwijs moet volgens het CNV zelf extra financiële middelen beschikbaar stellen aan scholen. De vakbond doet een dringend beroep op de minister om nationale afspraken te initiëren.

Lees de brief die vanuit CNV naar de minister is verstuurd.

“Opvallend is dat in de onderwijssector studenten doorgaans geen stagevergoeding ontvangen, terwijl hier de arbeidstekorten hoog zijn”, aldus Danielle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. Om zoveel mogelijk studenten toch hiervoor te laten kiezen zouden zoveel mogelijk financiële belemmeringen weg moeten worden genomen. Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: “In de praktijk zien we dat stagiairs in het onderwijs het minst kunnen rekenen op een vergoeding. Bovendien ontvangt CNV signalen dat sommige stagiairs niet eens een onkostenvergoeding ontvangen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).” Zonder een VOG is het niet mogelijk om stage te kunnen lopen in het onderwijs.

“Ik maak als verkorte deeltijd student, die uit een andere sector in is gestroomd, alleen maar heel veel kosten. De opleiding moet ik zelf betalen. De onkosten zoals reizen en boeken moet ik zelf betalen. De stage is onbetaald, zelfs geen onkostenvergoeding. Ik heb geen tijd om ernaast te werken. Om die reden zou het anderen afraden.”

Ervaring student onderwijs

CNV Jongeren is in samenwerking met Probeer de Bond en ISO een petitie gestart voor een verplichte stagevergoeding voor alle stagiairs. De petitie is al zeker 13.500 keer ondertekend. Er moet volgens CNV Jongeren geen onderscheid gemaakt worden op basis van opleidingsniveau of sector. Op dit moment kunnen leerlingen van de praktijkschool die, omdat zij geen studenten zijn, geen gebruik kunnen maken van het studentenreisproduct. Ook krijgen veel mbo-studenten ten opzichte van hbo of wo studenten, geen enkele, of een zeer lage stagevergoeding.

De oproep van de minister om cao afspraken te maken over stagevergoeding wordt gesteund door het CNV. Tegelijkertijd vraagt dit ook een inspanning van het ministerie. Gezien de algehele tekorten in het onderwijs is niet uit te leggen dat er geen structurele additionele financiële middelen beschikbaar worden gesteld om álle toekomstige leraren een passende stagevergoeding te kunnen bieden.

Het CNV verzoekt de ministers van onderwijs om nationale afspraken over stagevergoedingen te initiëren. Het moment is aangebroken voor concrete acties, aangezien louter mooie woorden over waardering voor alle opleidingsniveaus niet genoeg zijn. Vooral als stagiairs in cruciale beroepen waar de arbeidsmarkttekorten groot zijn zelf hun onkosten moeten betalen en geen stagevergoeding ontvangen.