PensioenLab bestaat 10 jaar: “Geen excuus meer om géén jongeren in een pensioenfondsbestuur te hebben”

Dinsdag 17 mei stond de bijeenkomst van PensioenLab in het teken van het tienjarig bestaan! Aan vier groepen jonge deelnemers de taak om tijdens deze mijlpaal hun adviezen over innovatie, communicatie, duurzaamheid en gedragseconomie aan de sector te presenteren. Met succes, want het publiek en het bestuur reageerden vol bewondering op het jongerengeluid in het auditorium bij pensioenuitvoerder PGGM.

Jongerengeluid

Het PensioenLab maakt jongeren bewust van hun pensioen, informeert ze over ‘geld voor later’ én stimuleert ze om actief mee te praten in pensioendiscussies. Dat is belangrijk, want het ontbreekt de sector aan diversiteit, verjonging en vernieuwing. In de afgelopen tien jaar heeft het project met masterclasses, opleidingen en denktanks jongeren meer betrokken in de pensioenwereld. Afgelopen dinsdag werden de nieuwe ideeën gepresenteerd. Een van de PensioenLab deelnemers: “Er is een gebrek aan inzicht in pensioenfondsen, waardoor je geen eigenaarschap hebt over je eigen pensioen. Ons idee is om een pensioenvergelijker te ontwikkelen; een tool waarmee je fondsen kunt vergelijken op bepaalde pijlers die voor jou van belang zijn, zoals diversiteit in het bestuur of de score van een fonds op duurzaamheid.”

Mbo-studenten adviseren

Naast de ideeën op de vier thema’s presenteerden ook mbo-studenten hun advies richting de sector, want ook zij volgden afgelopen jaar een traject, om meer te leren over pensioenen. De drie tips aan fondsen die zij aandragen: (1) laat jonge pensioenfondsbestuurders masterclasses en voorlichtingen geven op mbo-scholen, (2) zet influencers in om jongeren te informeren over pensioenen en (3) ga waar de jongeren gaan: TikTok!

Diploma-uitreiking

Nieuw dit jaar was de PensioenLab Academie, waarin jongeren opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder (niveau A). Bestuurslid Justine Feitsma: “Vanuit pensioenfondsen hoorden we veel geluiden dat jonge pensioenfondsbestuurders niet te vinden zijn. Daarom hebben we met de SPO-module jongeren volledig klaargestoomd om aan de slag te gaan bij een fonds. Met het opleidingstraject en de stage hebben ze wezenlijke en belangrijke ervaring opgedaan. Er is geen excuus meer om geen jongeren in het bestuur te hebben.” Dinsdag ontvingen tien jongeren hun diploma. Deelnemer Valentin van Nunspeet: “De Academie regelt veel stages en de keuzevrijheid is ontzettend fijn. Vooral als je meeloopt bij een bestuur leer je heel veel. Je begint als een vlieg op de muur, maar groeit in een jaar veel en wordt uiteindelijk volledig meegenomen in hoe het werkt binnen een pensioenfonds.”

De volgende tien jaar

Alle nieuwe ideeën en inzichten van het afgelopen jaar vormen weer handvatten voor de sector om mee verder te gaan. En ook wij gaan door, met een nieuwe groep gemotiveerde jongeren die zich willen verdiepen in pensioenen. Bestuurslid Sacha Heemskerk: “Tien jaar PensioenLab is een mijlpaal. We hebben veel bereikt, bekendheid gegenereerd in de sector en tientallen adviezen uitgebracht. Op naar de start van een nieuw PensioenLab in september en op naar de volgende tien jaar!”

Stichting PensioenLab is opgericht in 2014 door de jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Young & United en VCP Young Professionals met als doel de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen.