Participeren in de Participatiewet

Participeren… Eigenlijk is dat een duur woord voor iets dat wij bij CNV jongeren heel erg normaal vinden. Het betekent namelijk ‘meedoen’. Meedoen kun je op verschillende manieren en met verschillende mensen en op verschillende momenten, bijvoorbeeld op school, tijdens je studie, thuis of bij je (sport)vereniging. Je maakt deel uit van een groep en je neemt deel aan activiteiten die er zijn of je luistert gewoon eens een keer mee. Deze voorbeelden gaan allemaal over participeren.

Participatiewet
Sinds 2015 is de Participatiewet* van kracht. Als arbeidsgehandicapten worden we geacht te “participeren”. We moeten werken, gewoon meedoen in de maatschappij. Een goed streven, maar is daar eigenlijk wel een wet voor nodig? En hoe gaat het met de uitvoering van de Participatiewet? Hoe zorgen we ervoor dat er geen mensen tussen wal en schip raken en zelfs hun baan verliezen door de Participatiewet?

Werkgroep Participatie
De leden van de werkgroep Participatie denken na over deze vragen. De groep bestaat uit enthousiaste jongeren die vinden dat er met hun het gesprek moet worden aangegaan. Nu wordt er vooral nog over mensen met een beperking gepraat, zonder dat zij zelf aan tafel zitten. Wie kunnen nu het best de stem van deze jongeren vertolken dan de jongeren zélf? Ik merk dit zelf ook regelmatig: er wordt vrij weinig gevraagd naar mijn mening als Wajongere. Er wordt door anderen te veel ingevuld wat voor mij wel of niet goed is.  Als afgestudeerd maatschappelijk werker kostte het mij veel moeite om een baan te vinden dat past bij mijn kwaliteiten. Na anderhalf jaar zoeken heb ik deze gevonden via vrijwilligerswerk dat ik al deed. Een baan waarin mensen rekening houden met wie je bent en wat je kan, dat gun ik iedereen.

De werkgroep is er niet alleen maar voor mensen met arbeidsbeperking, maar ook voor mensen die zich voor deze doelgroep willen inzetten. Je kunt van elkaar leren en samen sta je zoveel sterker. Daarnaast organiseren we excursies rond dit thema en willen we door acties en lobbywerk onze stem laten horen. Komend jaar zullen we luid en duidelijk onze stem laten horen over de zorgen die we hebben omtrent de Participatiewet.

Heb je vragen of wil je ook deel uitmaken van de Werkgroep Participatie? Mail ons! Iedereen is welkom en geen vraag is te groot of te klein!

Lianne Ketelaar
Voorzitter Werkgroep Participatie

 

 

*Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). (Bron: Rijksoverheid)

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen. (Bron: Movisie)