Pamflet ‘Aan het werk!’

Jongeren met een arbeidsbeperking die (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben moeite met het vinden en behouden van betaald werk. Hierdoor zitten veel jongeren werkloos thuis, vaak met weinig uitzicht op verbetering. De begeleiding schiet in veel gemeenten tekort en daar moet snel wat aan veranderen. Want de talenten van veel te veel jonge mensen gaan nu verloren.

Met het pamflet ‘Aan het werk!’ wordt aandacht gevraagd voor de positie van jongeren met een arbeidsbeperking. CNV Jongeren ondersteunt Aan het werk! dat een initiatief is van Ieder(in). In aanloop tot het Algemeen Overleg (AO) op donderdag 8 februari 2018 over de Participatiewet is dit pamflet verstuurd naar de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.