Oproep CNV Jongeren: bescherm het demonstratierecht en de medezeggenschap van studenten en jonge werknemers

CNV Jongeren maakt zich zorgen over de nieuwe richtlijn van de universiteiten om demonstraties sterk in te perken. Niet alleen wordt het demonstratierecht ingeperkt, maar medezeggenschap van jongeren is niet juist meegenomen in de totstandkoming van dit beleid. Wij steunen daarom de brandbrief van de bonden en roepen op om deze maatregel terug te draaien.

Demonstratierecht jonge medewerkers en studenten

De nieuwe richtlijn van universiteiten stelt vergaande regels op over het recht van demonstreren. Wij maken ons zorgen over de inperkingen van demonstraties binnen en buiten de universiteiten. Hierdoor wordt de mogelijkheid van jonge medewerkers en studenten om zich vreedzaam te uiten scherp beperkt. Sterker nog, het gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat beperkingen getoetst moeten worden aan de hand van ‘noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit’. Zoals de bonden terecht aangeven, voldoen deze maatregelen niet aan die eisen en is er dus geen basis voor de inperkingen.

Medezeggenschap beschermen

Deze richtlijn is opgetuigd zonder medezeggenschap van student en docent. Wij vrezen dat het passeren van de studentenraden en bonden met deze eenzijdige maatregel averechts werkt en juist voor meer wrijving en conflict zorgt. Nu is het moment om in gesprek te gaan met studenten en medewerkers en zo wederzijds vertrouwen op te bouwen, in plaats van zonder inspraak een beperkende beslissing te maken.

Onveiligheid niet voorkomen, maar verergerd

De universiteiten stellen dat ze deze maatregelen nemen om veiligheid te garanderen, maar in plaats daarvan vrezen we dat de onveiligheid juist wordt verergerd. Zo wordt er een meldplicht opgelegd voor de demonstraties en worden demonstranten verplicht zich te legitimeren. Deze beperkingen dragen bij aan een onveilig gevoel onder demonstranten. Hierdoor zullen jonge mensen in meer onzekere posities, bijvoorbeeld onder medewerkers in tijdelijke contracten of studenten met een migratieachtergrond, minder snel geneigd zijn zich te uiten. Wij geloven niet dat het inperken van de rechten van demonstranten de juiste manier is om een veilige studie- en werkomgeving te garanderen.

Helaas is dit het zoveelste voorbeeld waarin jonge mensen niet worden meegenomen in het maken van beslissingen. Een deel van de studentenraden staat nu tegenover de besturen betreft de aanpak van de demonstraties. In plaats van dat er een dialoog wordt gevoerd, worden studenten en jonge medewerkers gepasseerd.