Opinie | De keuze voor onbereikbaarheid

In de week van de werkstress wordt, zoals de naam al doet vermoeden, aandacht besteed aan stress en druk die werknemers kunnen ervaren op de werkvloer en daarbuiten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1 op de 4 jonge medewerkers tussen de 18 en 34 kampt met burn-outklachten of psychische klachten.[1] Onderzoek van het CBS toont daarnaast aan dat jongeren tussen de 15 en 25 in 24% van de gevallen angst hebben om fouten te maken. Bovendien heeft 15% van de jongeren in deze leeftijdscategorie last van een te hoge werkdruk of te ingewikkeld werk, waardoor werkstress ontstaat.[2]

Vanuit CNV Jongeren is ook een uitvraag gedaan om in kaart te brengen hoe onze eigen achterban werkstress buiten werktijd ervaart. Ongeveer 100 jongeren hebben deze vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden soms buiten werktijd druk ervaart van werk. Daarnaast geeft 34% aan vaker druk te voelen in hun vrije tijd. Al met al is dus bijna 85(!) procent van de ondervraagden buiten hun gezette werktijden bezig met wat er op hun werk speelt. En dat levert een gevoel van onrust op. Van de 85% van de mensen die (soms) druk ervaren werk buiten werktijd zegt bijna 38%  dat de werkdruk die wordt ervaren (soms) invloed heeft op hun privéleven. Voor nog eens 38% is dit zelfs vaker het geval. Dat maakt duidelijk dat een groot deel van onze ondervraagde jongeren moeite kan hebben met ontspannen bij thuiskomst.

Jongeren dragen naast hun normale werk veel bij op de werkvloer. Met veel creativiteit en een frisse kijk op de zaak zien jonge mensen vaak nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Het kan voor jonge werknemers alleen ook best heftig zijn om als onervaren werknemer om te moeten gaan met de verwachtingen en druk van een relatief nieuwe werkomgeving. De cijfers hierboven geven aan dat het voor veel jonge werknemers moeilijk is om zich af te sluiten voor werk gerelateerde dingen in hun vrije tijd. Als jongerenvakbond vinden we het daarom belangrijk dat we jonge werkenden helpen bij het creëren van het gevoel dat het oké is om je werk af te sluiten als je naar huis gaat.

Om werkstress te ontwikkelen hoef je niet per se een ingewikkelde of veeleisende baan te hebben. Ook hoef je geen vaste werknemer te zijn. Het kan iedereen overkomen. Werkstress dat een negatieve invloed heeft op iemands mentale gesteldheid kan voorkomen bij tieners die hun eerste bijbaan hebben, maar ook bij starters en young professionals die aan hun baas willen laten zien dat zij een harde werker zijn. Ook stagiairs kunnen te maken krijgen met een hoge werkdruk. Vooral als zij veel verantwoordelijkheden krijgen en worden behandeld als volwaardige werknemers.

Waar kan werkstress door ontstaan? Voor jonge werknemers kan werkstress en druk ontstaan door een gevoel van loyaliteit aan de werkgever. Het toch maar naar werk komen op een vrije dag kan hiervan een gevolg zijn. Ook zijn sommige jongeren werkzaam in een omgeving waar een werksfeer heerst die gebaseerd is op targets en omzetdoelen. In dit soort omgevingen kan het moeilijk zijn om eventuele stress die dit oplevert niet mee te nemen als je naar huis gaat. Verder is het voor startende werkenden soms nog ontdekken welke kwaliteit van werk wordt gevraagd

Voor jongeren met een bijbaan kan druk ontstaan omdat zij het gevoel hebben dat ze nog jong zijn en graag veel geld willen verdienen. Vanuit geldingsdrang kan een gevoel van onrust ontstaan. Ook voor stagiairs kan de druk groot zijn. Zij kunnen stress ervaren van het moeten halen van hun studie of het moeten opboksen tegen de hiërarchie binnen het stagebedrijf. Voor starters kan stress ontstaan door angst om fouten te maken of het verliezen van een eerste baan. Ook speelt hier mee dat starters vaak tijdelijke contracten aangeboden krijgen. Alle hierboven genoemde voorbeelden kunnen ertoe leiden dat jonge werknemers moeite hebben om thuis te ontspannen.

[1] Het onderzoek van TNO is te vinden via: Jonge Werknemers en Werkstress: En bekopte weergave van de feiten (tno.nl)

[2] Het onderzoek van het CBS is te vinden via: 1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress (cbs.nl)

Wat kun jij doen tegen werkstress?

Download onze flyer met tips!