Ons Sociaal Politiek Program: prikkelende punten voor elke politieke partij

Bij CNV Jongeren merken we dat jongeren over het algemeen optimistisch zijn, maar tegelijkertijd ook dat hun toekomstverwachtingen onder druk staan. Gelukkig zien we dat er in de samenleving meer bewustwording is voor het feit dat jongeren het sociaaleconomisch steeds moeilijker hebben. Wat we echter nog onvoldoende zien, zijn concrete beleidsveranderingen. Een volgend regeerakkoord is bij uitstek hétmoment om de knelpunten van de huidige generatie jongeren structureel op te lossen. Voorzitter Semih Eski: ‘’Over ruim één jaar komen de Tweede Kamerverkiezingen er aan. Vanuit CNV Jongeren hebben we met onze leden een Sociaal Politiek Program opgesteld. Dit plan hebben we verspreid onder verschillende politieke partijen. We hopen dat het jongerenperspectief breed wordt meegenomen in partijprogramma’s en uiteindelijk ook een stevige plek krijgt in het nieuwe regeerakkoord.”

In onderstaand interview neemt een drietal bestuurscommissieleden van CNV Jongeren je mee in de relevantie en het proces van het opstellen van het Sociaal Politiek Program.

Interview 

Waarom een Sociaal Politiek Program?
Michiel: “We zien in rapporten dat de stapeling van beleid een negatieve impact heeft op de jongerengeneratie. De invloed van jongeren op maatschappelijke thema’s is vaak gering en dit zet de sociaaleconomische positie en de gezondheid van jonge mensen onder druk.”

Vera: “Onze generatie heeft onder meer te maken met het leenstelsel, onzekerheid over werk en inkomen en een zeer lastige woningmarkt. Daarnaast moet de rekening van de coronacrisis en de kosten van de vergrijzing in de komende jaren ook worden betaald”

Michiel: “Met dit Sociaal Politiek Program willen we op een constructieve manier een optimistisch perspectief bieden op relevante thema’s, zoals: onderwijs, arbeidsmarkt, pensioenen, woningmarkt, klimaat, belastingen en generatiebestendige beleidskeuzes. We zijn een generatie die veel moeilijkheden kent, maar ook eentje die graag in oplossingen denkt!”

Jesse, Vera en Michiel: “Zoals de banenkansen vermelden in de studiebijsluiter van opleidingen om een betere overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt te kunnen maken, het invoeren van wettelijke eisen aan de prijs-kwaliteitverhouding van middenhuurwoningen tot €1000 en bijvoorbeeld het verhogen van het minimumtarief voor zzp’ers naar €25,- per uur.”

Hoe is dit Program tot stand gekomen?
Vera: “Vorige zomer zijn we met de bestuurscommissie en het bestuur van CNV Jongeren bij elkaar gekomen om het idee te bespreken voor een Sociaal Politiek Program. Vervolgens zijn we ieder begonnen met het schrijven van onze hoofdstukken.”

Michiel: “We zijn hiervoor met onze werkgroepen aan de slag gegaan en we hebben de achterban van CNV Jongeren betrokken tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2019. Dit heeft ervoor gezorgd dat elk onderdeel van het Program voor en door jongeren is geschreven. En niet onbelangrijk: door onze achterban wordt ondersteund. Nu is het Program naar verschillende politieke partijen gestuurd, omdat politieke partijen er belang bij hebben om zich goed bewust te zijn en te blijven van het jongerenperspectief.”

Wat willen jullie met het Program bereiken?

Michiel: “We willen dat politieke partijen de punten opnemen in hun partijprogramma en dat er in het toekomstige regeerakkoord aandacht komt voor de sociaalecenomische positie van jongeren. En dat vervolgens deze positie structureel verbetert. We willen dat jongeren een beter toekomstperspectief krijgen en minder noodgedwongen belangrijke levenskeuzes uitstellen.”

Vera: “Het is namelijk een gezamenlijk belang waar we allemaal naar streven. Wanneer de situatie van jonge mensen verbetert is dat een investering in de toekomst en dat is voor iedereen goed in de samenleving. Gelukkig is de aandacht voor hoe het met jongeren gaat de laatste tijd toegenomen…”

Jesse: “…en nu is het tijd dat deze aandacht vertaald wordt in concrete beleidsveranderingen. De moeilijkheden voor jongeren waren voor de coronacrisis al bekend, nu zijn ze – en worden ze steeds – duidelijk merkbaar.

Michiel: “De problemen zijn duidelijk. In ons Sociaal Politiek Program bieden we concrete oplossingsrichtingen aan. Het is nu aan de politiek om er iets aan te doen.”

Download hier ons Sociaal Politiek Program

 

Wil jij ook meepraten over belangrijke jongeren-thema’s, word dan lid van CNV Jongeren en vervolgens van een van onze werkgroepen!