Onderzoek | Timing en aanpak van het eerste gesprek met medewerkers bij verlieservaringen

Welke aandachtspunten zijn er voor leidinggevenden rondom de timing van het eerste gesprek met medewerkers bij verlieservaringen? Deze vraag was aanleiding voor het onderzoek dat Motivaction namens CNV Jongeren en CNV heeft gedaan onder ruim 300 leidinggevenden en ruim 300 medewerkers.

Sommige gebeurtenissen in je leven kunnen invloed hebben op je werk. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval op de werkvloer, het verlies van een dierbare of het krijgen van een burn-out. Deze gebeurtenissen worden in de rest van dit document omschreven als verlieservaringen. Dit soort gebeurtenissen kunnen (tijdelijk) impact hebben op het vermogen om werk uit te voeren. Zo kan iemand kan zich bijvoorbeeld minder goed concentreren op het werk, taken fysiek niet uitvoeren of zorgt werk voor een te grote emotionele belasting. Ook kunnen verlieservaringen leiden tot een (tijdelijke) verandering in de vorm van werk. Denk aan een andere functie, minder (of andere) werkuren of een aanpassing in werkplek of -locatie. De impact van deze ervaringen noemen we in de rest van dit document ook wel de verliesimpact.

Download hieronder het onderzoek door Motivaction over verlieservaringen en de instinctieve antenne van leiddinggevenden, het ‘fingerspitzengefühl’.

Project fingerspitzengefühl is een initiatief van vakbond CNV en CNV Jongeren, ondersteund met onderzoek door Sparkey/Motivaction en mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Onderzoek fingerspitzengefühl

Download Whitepaper.