Nieuwe baan? Dit check je rondom je pensioen!

Je hebt je nieuwe baan bijna binnen. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk alles regelt rondom je pensioen. Vaak is dit voor jongeren nog onbekend terrein. Wij van CNV Jongeren helpen je graag op weg zodat je een goede start kunt maken en later niet op onverwachte problemen stuit: ‘’Als je te laat begint met pensioen opbouwen, heb je in de toekomst te weinig om van te leven’’, aldus Rosa d’Adelhart Toorop, bestuurscommissie-lid Pensioenen bij CNV Jongeren.

Maak pensioen bespreekbaar tijdens je salarisonderhandelingen

Hoe is jouw pensioen precies geregeld? Via je nieuwe werkgever neem je deel in de pensioenregeling van een bepaalde pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is vrijwel altijd een pensioenfonds of een verzekeraar. Het pensioen wordt uitbetaald wanneer je in de toekomst de pensioengerechtigde leeftijd (momenteel is dat 68 jaar) hebt behaald. Bekijk via deze tool hoelang jij door moet werken!

Je pensioen is deel van de arbeidsovereenkomst. Je betaalt maandelijks een flink deel mee aan de opbouw van je pensioen. Maak het daarom bespreekbaar tijdens je salarisonderhandelingen! Je kan er soms voor kiezen om via je werkgever vrijwillig extra pensioen te sparen. Hoeveel leg je zelf dan precies in? En kan je eventueel extra sparen?

Ga ook hier over in gesprek met je nieuwe werkgever tijdens je salarisonderhandelingen.

D’Adelhart Toorop: ‘’Hoe jonger je begint met pensioen opbouwen, hoe goedkoper je pensioen is!’’

Informeer jezelf over jouw soort pensioenregeling

Voordat je in gesprek gaat met je werkgever is het belangrijk dat je nagaat welke pensioenregeling zij precies hebben (want er zijn nogal verschillen). Via de pensioen 1-23 kan je uitgebreide informatie vinden over jouw soort pensioenregeling. De pensioen 1-23 is een standaard om de verschillende pensioenregelingen samen te vatten. Tip: vraag jouw pensioen 1-23 op bij je (potentiële) werkgever. Wel zo handig!

Wist je bijvoorbeeld dat er 3 soorten manieren zijn om pensioen op te bouwen?

  1. De middelloonregeling: hierbij is je pensioenuitkering gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je verdient terwijl je in dienst bent bij je (nieuwe) werkgever.
  2. De eindloonregeling: hierbij is je pensioenregeling gebaseerd op je laatstverdiende loon vlak voordat je met pensioen gaat (je uiteindelijke pensioendatum).
  3. De beschikbare premieregeling: hierbij weet je nog niet hoeveel je pensioen je straks krijgt.
    Je werkgever betaalt een vaste premie per maand. Je pensioenuitvoerder stopt dit geld vervolgens in jouw eigen pensioenpot.

Waar heb je nog meer recht op?

Het is slim om na te gaan hoe en of dit in jouw pensioenregeling staat:

  1. Nabestaandenpensioen. Dit is een uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt vóór je pensioendatum. Door deze regeling heb je de zekerheid dat jouw nabestaanden een inkomen hebben als jou iets overkomt.
  2. Ga je scheiden of ben je gescheiden? In dat geval heeft je partner mogelijk recht op een deel van jouw pensioen (en andersom).
  3. Ook arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor je pensioen. Het heeft namelijk gevolgen voor je
    salaris, waardoor je minder pensioen kunt opbouwen. Sommige regelingen vullen dit aan. Het is dus goed om te controleren of dit in je pensioenregeling staat.
Rosa d’Adelhart Toorop: ”Je weet pas of je werkgever alles regelt als je echt zelf in je pensioenzaken duikt.”

Ga na of je pensioenregeling voldoende oplevert voor in de toekomst

Het kan voorkomen dat mensen met AOW en het werkgeverspensioen niet voldoende geld tot hun beschikking hebben. Bekijk je financiële situatie en ga regelmatig na of de pensioenregeling van je werkgever wel genoeg oplevert voor later. Zo niet? Begin met sparen en bouw zelf een aanvullend pensioen op!

Ga als zzp’er na wat de mogelijkheden zijn om zelf pensioen op te bouwen

Je nieuwe of eerste baan kan natuurlijk ook als zzp’er zijn. Zelfstandigen zonder personeel hebben in tegenstelling tot werknemers in loondienst minder mogelijkheden en moeten zelf zorgen dat ze genoeg pensioen opbouwen voor later.

Je krijgt later wel AOW van de overheid, maar in de praktijk is dit echter nauwelijks genoeg. Wanneer je er zeker van bent dat je voor een langere tijd zzp’er zal zijn, is het ook in dit geval slim om zo snel mogelijk te beginnen met sparen. Check wat je opties zijn!