MZLab UMC van start!

Afgelopen vrijdag vond de kick-off plaats van het MZLab UMC in het Radboudumc in Nijmegen. De deelnemende UMC’s aan het MZLab zijn het Radboudumc, UMC Utrecht en UMC Groningen. In totaal doen 50 jonge medewerkers mee om de medezeggenschap bij de UMC’s te verjongen en vernieuwen.

Dialoog

De kick-off werd ’s ochtends geopend met een dialooggesprek tussen Gys Driessen, bestuurder van het Radboudumc, en Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar bij NU’91.

Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, leidde dit gesprek en vanuit de zaal kwamen er meteen veel reacties los bij de deelnemers. Een zichtbaar enthousiaste groep die graag zelf aan de slag wil en hun stem wil laten horen! Het dialoog ging in op thema’s waar de deelnemers zich de komende tijd in zullen verdiepen. De thema’s van MZLab UMC zijn: Jong + Oud = Goud, Ten minste houdbaar tot, De digitale OR en De OR: Politieagent of Pionier?

Jongere medici onder elkaar

Na de lunch volgden themasessies, waarin sprekers verschillende thema’s toelichtten. De deelnemers kozen een thema en zijn in groepen gedeeld. In groepen gaan de jonge medici drie maanden aan de slag om te kijken tot welk creatief advies ze kunnen komen binnen het gekozen thema. Om de kennis over en perspectief op de OR te verbreden, verzorgt CNV Jongeren ook een reeks masterclasses. De masterclasses belichten onder meer de WOR en hoe OR-verkiezingen werken. Tijdens het eindevent presenteren alle groepen de adviezen aan elkaar, de huidige OR’s van de verschillende UMC’s en deelnemende organisaties.