Momentje onbeperkt

Dinsdag 2 november haalden de Jonge Socialisten (JS) van de PvdA uit naar de actie van CNV Jongeren. De actie die wij op touw zetten voor een landelijk uniforme studietoeslag voor studenten met een functiebeperking. De JS stelt dat er ‘plotsklaps’ interesse is voor deze doelgroep. Dat CNV Jongeren de situatie van jonggehandicapten inzet voor de politieke agenda. Ik, bestuurslid Participatie, vind de uitspraak misplaatst. Ik leg in deze brief uit waarom.

Recent afgestudeerd sloot ik me in september 2014 aan bij de werkgroep Participatie van CNV Jongeren. Als wajongere en maatschappelijk werker wist ik nog maar weinig van de participatiewet. De participatiewet was toen nog niet inwerking getreden, maar ik wist dat er voor mij veel ging veranderen. Hoe en waar ik de informatie precies kon vinden wist ik niet, maar ik wist dat CNV Jongeren zich altijd sterk maakt voor jongeren met een arbeidsbeperking. Bij hen kreeg ik de informatie die ik nodig had.

Als trotse voorzitter van de werkgroep Participatie, zet ik mij dagelijks in voor jongeren met een beperking. Voor jongeren die dat zelf niet altijd even goed kunnen, omdat ze niet zo mondig zijn zoals jij en ik. De redenatie dat CNV Jongeren over de rug van deze mensen het sociale leenstelsel weer wil invoeren, slaat kant noch wal. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat geldzorgen één van de laatste dingen is waar je als student met een functiebeperking mee te maken wil hebben: Je wilt gewoon studeren en meedoen. Uit onderzoek van Wiel & Deal (2016), dat i.s.m. de LSVb en CNV Jongeren is uitgevoerd, blijkt dat een gemiddelde student met een functiebeperking maandelijks 400 euro aan extra kosten kwijt is, alleen al door het hebben van een handicap en het hierdoor missen van een bijbaan. Zou het niet een steun in de rug zijn deze jongeren financieel te compenseren? Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval kunnen studeren?

CNV Jongeren werkt al jaren constructief mee aan een inclusieve samenleving. Een greep uit onze participatieprojecten: Harrie, De Realisten, BazenVerbazen en Back2School. Ik nodig de JS graag uit voor een gesprek om hier meer over te vertellen.