Migrantenjongeren, stagiairs en lageropgeleiden verdienen extra aandacht

Tijd om intensiever jongeren te helpen met een zwakke arbeidsmarktpositie

De jeugdwerkloosheid is de laatste maanden afgenomen, maar is met 13,8% nog steeds erg hoog te noemen. We kunnen niet achteroverleunen. Bij sommige groepen lijkt de jeugdwerkloosheid voor structurele problemen te zorgen. De werkloosheid onder met name jongeren met een migrantenachtergrond is schrikbarend hoog. Voorzitter Michiel Hietkamp: “Het is tijd om door te pakken. Jongeren met een zwakkere arbeidsmarktpositie verdienen nu extra aandacht.” De jongerenbond ziet oplossingen in 21st centuryskillz, regulering stages en het verbeteren van de doorstroom van jongeren.

Migrantenjongeren

De werkloosheid onder met name jongeren met een migrantenachtergrond is schrikbarend hoog.CNV Jongeren is van mening dat hier sprake is van een enerzijds onderschat en anderzijds omvangrijk probleem. In cijfers uitgedrukt gaat het om 25,6% van de jongeren tot 25 jaar die werkloos is. Dit is even hoog als het werkloosheidspercentage in Spanje. Bij autochtone jongeren ligt dit percentage flink lager, namelijk 8,6%. Voorzitter Hietkamp: “De prestaties van deze jongeren is in de afgelopen jaren in het onderwijs toegenomen, maar dit vertaalt zich onvoldoende naar de arbeidsmarkt. Nu investeren in migrantenjongeren, brengt ze dichter bij de maatschappij. Dat is winst voor iedereen.”

Stages

Daarnaast ziet CNV Jongeren nog teveel schijnstages. Dit zijn stages na de studie, waarbij jongeren gratis werken. Hietkamp: “Afschaffen van stages zou zonde zijn, maar we moeten dit eens goed gaan regelen. Het is belachelijk dat je boeken vol arbeidsrecht hebt, maar geen uniforme regeling voor stagiairs.” De jongerenbond ziet graag een verplicht stagecontract voor iedere stage waarin rechten en plichten staan vermeld.

Doorstroom

Teveel banen van lageropgeleiden worden op dit moment bezet door hogeropgeleiden. Beide groepen kunnen hierdoor hun talenten niet optimaal ontwikkelen. CNV Jongeren pleit voor MKB-innovatiebanen om jongeren hun kennis te laten ontwikkelen. Hietkamp: “Innoveren is juist iets voor jongeren met een creatieve studie: juist de studenten die nu te vaak werk onder hun niveau doen.” Ook een proef met een basisinkomen zou hier uitkomst bieden.