Midden-Gelderland geeft werkgevers Harrie-vouchers

Toen CNV Jongeren zo’n acht jaar geleden aan de slag ging om leden met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen vielen een paar dingen op, vertelt projectleider Robin de Rooij. Zo bleken veel werkgevers open te staan voor een gesprek met een Wajonger over de voorwaarden om aan het werk te komen. Sommige jongeren kregen zelfs gelijk een plek aangeboden. Maar slechts in een paar gevallen bleek de match duurzaam. De ‘Harrie-Helpt’-trainingen sturen op duurzame arbeidsrelaties door werkgevers de werknemers met een arbeidsbeperking zelf te begeleiden, zonder externe coaching. Deze leidraad komt overeen met de insteek van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Bedrijven krijgen een voucher voor een Harrie-training, gericht op het omgaan met mensen met een arbeidsbeperking.

De begeleider moet het gesprek aangaan

Leidend in de training is dat de begeleider van een werknemer met een arbeidsbeperking het gesprek moet aangaan. “Een begeleider moet niet alles van autisme willen weten of voor psychlooog spelen. Dat is zijn vak niet. Het gaat om het voeren van open gesprekken over hoe de werknemer wil dat hij begeleid wordt”, stelt projectleider Robine de Rooij. “Juist omdat het een succesfactor is, zien we het liefst dat bedrijven de interne begeleiding zelf doen en alleen een externe coach inschakelen als dat nodig is”.

‘Zelf begeleiden’ is ook het uitgangspunt in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, vertelt Gerard Fidder, hoofdadviseur Werk & Inkomen van de gemeente Arnhem: “Daarom zetten wij in op het coachen van de werkgevers en het opleiden van interne coaches. Alleen als het echt niet gaat, nemen wij de coaching van de werknemers voor ons rekening”.

Lancering Harrie-voucher

Met de lancering van de Harrie-voucher is het instrument ‘coaching’ in Midden-Gelderland compleet. “Het mooie van een voucher is dat een werkgever iets tastbaars in handen kunt geven. Hebben we gemerkt bij de jongerenvoucher die al langer bestaat. Je maakt zo duidelijk dat het een bedrijf is dat investeert in mensen met een arbeidsbeperking”, stelt Fidder.

De externe jobcoach is er op gericht dat de werkgever de begeleiding zo snel mogelijk zelf kan doen. Als de interne begeleider een Harrie-training heeft gevolgd, kan de werkgever sinds kort ook aanspraak maken op de subsidieregeling. De Harrie-voucher moet er nu voor zorgen dat er meer trainingen worden gevolgd en er meer gekwalificeerde Harrie’s komen.

Over het succes van de aanpak is nog niet veel te zeggen. De Participatiewet is sinds 2015 van kracht, dus de eerste periode van drie jaar coaching loopt pas af in 2018, aldus Fidder. “Ons Werkgeversservicepunt is druk bezig met matching, maar je merkt dat vooral mensen met korte afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen. Mensen die onder de Banenafspraak vallen aan de slag helpen blijft lastig. We verwachten wel een toename na de aanstelling van de accountmanagers Functiecreatie; mensen die in overleg met de bedrijven en instellingen functies kunnen creëren of aanpassen. Dan zal ook het beroep op coaching toenemen”.