Manifest Coalitie-Y vergroot sociaaleconomische zekerheid van jongeren in Nederland

Vandaag presenteert Coalitie-Y een manifest waarin tien voorstellen zijn geformuleerd om de druk op jongeren te verlagen en hun sociaaleconomische zekerheid te vergroten. In februari van dit jaar sloegen de ChristenUnie en diverse jongerenorganisaties, waaronder CNV Jongeren, de handen ineen om de toenemende druk op jongeren hoog op de politieke agenda te zetten, hier oplossingen voor aan te dragen en politiek draagvlak te creëren. Dit resulteerde in Coalitie-Y, een samenwerkingsverband dat onderwerpen als het leenstelsel en onzekerheid van jongeren op de arbeidsmarkt en de woningmarkt op de kaart zet.

Het manifest vormt het startpunt voor overleg met politieke partijen over de verkiezingsprogramma’s die vanaf volgend jaar zullen worden geschreven. Het uiteindelijke doel: de onderwerpen in het manifest een plaats laten krijgen in het volgende regeerakkoord. Volgens de voorzitter van CNV Jongeren, Semih Eski, mist het huidige regeerakkoord een ambitieuze toekomstagenda met concrete maatregelen voor jongeren. Bij een volgend regeerakkoord moet meer aandacht komen voor de sociaaleconomische positie van jongeren. Het manifest kan volgens hem daarvoor als basis dienen.

Eski: “Vandaag is een belangrijke dag: we presenteren de minister-president één dag voor Prinsjesdag ons manifest met voorstellen voor een betere toekomst van jongeren in Nederland. De invoering van een basisbeurs voor studenten, meer zekerheid voor jongeren op de arbeidsmarkt, meer betaalbare starterswoningen en de invoering van een generatietoets zijn belangrijke onderwerpen die een plek verdienen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en uiteindelijk in een volgend regeerakkoord.”

De Sociaal-Economische Raad (SER) constateerde vorige maand in het rapport ‘Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ dat de weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan trager verloopt dan voorheen. Eski: “Steeds meer politieke partijen sluiten zich aan bij onze coalitie en hebben aandacht voor de toenemende onzekerheid van jongeren. Dat is goed nieuws, en het laat de urgentie en relevatie zien van wat we doen. Met dit manifest kunnen we de sociaaleconomische positie van jongeren concreet verbeteren. Daarom hopen we dat meer politieke partijen zich bij ons willen aansluiten en ons tijdens de volgende formatie uitnodigen om onze plannen te presenteren”.