Kick-off MZ LAB Rijk

Veertig jonge rijksambtenaren verzamelden zich zaterdagochtend 21 januari bij ProDemos in Den Haag voor de kick-off van het MedezeggenschapsLAB Rijk (MZLAB Rijk). De komende tijd buigen zij zich over verschillende thema’s om de medezeggenschap binnen het Rijk te verjongen en vernieuwen. De jonge ambtenaren werken bij de ministeries Financiën, Infrastructuur en Milieu, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gelieerde uitvoeringsorganisaties. Het is belangrijk dat jongeren worden betrokken bij medezeggenschapsraden, stelt CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Een organisatie is in mijn visie een community, een plek waar mensen samenkomen en samenwerken. Goed samenwerken valt en staat bij goed overleggen. Medezeggenschap is een onmisbare pilaar voor het hebben van een prettige en veilige werkomgeving”.

We startten het ochtendprogramma met een debat over medezeggenschap bij de Rijksoverheid. Deelnemers die deelnamen aan het debat waren minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, bestuurslid CNV, Willem-Jelle Berg, en vicevoorzitter FNV, Catelene Passchier. De overall conclusie is dat medezeggenschap zich minder moeten richten op procedure en bureaucratie en meer op het initiatief vanuit de werkvloer door aan te sluiten bij thema’s die bij de collega’s spelen.

Het middagprogramma startte met een spoedcursus Wet Op Ondernemingsraden (WOR). Dit is het juridisch kader waarbinnen een ondernemingsraad handelt. Het geeft de deelnemers een eerste introductie van hoe ondernemingsraden werken. Na de spoedcursus WOR waren er twee verschillende inspiratierondes. De inspiratierondes bestonden uit vijf thema’s:

  • Nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Jong en oud is goud
  • De OR als politieagent of pionier?
  • Flex en medezeggenschap
  • Tenminste houdbaar tot…

Na de inspiratierondes kozen de deelnemers een thema om hier samen met een groep mee aan de slag te gaan. Iedere groep ontwikkeld aankomende periode een visie op het gekozen thema. We kijken terug op een zeer geslaagde kick-off.