‘Kabinet moet blijven werken aan oplossing woningnood studenten’ | Bron: RTL Nieuws

De woningnood onder studenten is zo groot, dat het demissionaire kabinet moet doorgaan met het zoeken naar oplossingen. Die oproep doen D66, brancheorganisatie Kences van de huisvesters van studenten, CNV Jongeren en zeven studentenorganisaties vandaag in een manifest.
De ondertekenaars van het manifest willen dat er in de periode tot 2030 niet de geplande 60.000, maar 75.000 nieuwe studentenwoningen worden gebouwd. Daarover moet minister Hugo de Jonge dan bindende afspraken maken met studentensteden. Ook willen zij dat tijdelijke woningen worden ingezet en leegstaande bedrijven worden verbouwd om de woningnood onder studenten terug te dringen. Zij komen nu met hun oproep, omdat de colleges en lessen vandaag weer beginnen. 

Te traag

“Veel studenten beginnen vandaag met hun studie, terwijl ze nog geen kamer of woning hebben”, zegt initiatiefnemer Faissal Boulakjar, Tweede Kamerlid voor D66. “Zij zouden zich vrij van woonproblemen moeten kunnen richten op hun toekomst. Het toevoegen van nieuwe studentenwoningen gaat te traag en de gevolgen daarvan zijn schrijnend. Studenten hospiteren zich nu een slag in de rondte. Soms hebben ze geen andere keuze dan het accepteren van een veel te dure, vochtige en tochtige woning.”

Tekort loopt op

Op dit moment is er een tekort van 26.500 studentenwoningen. Het is de afgelopen periode niet gelukt het tekort te verkleinen. Als er niets gebeurt loopt het de komende jaren alleen maar verder op. “Daarom moet het demissionaire kabinet samen met de scholen en universiteiten en ontwikkelaars alles op alles zetten om snel voor meer woningen te zorgen”, zegt Boulakjar.

Studenten zonder woning in hun studiestad zijn nu veel tijd kwijt aan heen en weer reizen. Zij missen daardoor ook veel activiteiten die horen bij het studentenleven en ondervinden volgens de ondertekenaars veel stress, die ten koste gaat van hun studie.

Controversieel

De angst bestaat dat door de val van het kabinet het oplossen van de woningnood onder studenten stagneert. Deze week begint de Tweede Kamer met het benoemen van zaken die controversieel zijn en die worden overgelaten aan de nieuwe regering, die na de verkiezingen van november 2022 wordt gevormd. Op dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer hierover.