Jongerenperspectief op begroting ministerie SZW

De Tweede Kamer debatteerde vorige week over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2020. Wat staat er in de begroting en waarom is dit zo’n belangrijk document voor studenten, starters en young professionals zoals wij? Lees hier ons perspectief op de begroting van SZW.

De begroting van SZW is meer dan alleen een lijst met cijfertjes, het beschrijft namelijk de beleidsplannen voor iedereen die momenteel werkt, pensioen opbouwt of juist graag aan de slag wil. Er staan plannen in waar we heel blij van worden, maar we zien ook een aantal aandachtspunten voor de minister.

Goed nieuws: €80 miljoen extra voor de bestrijding van schulden

In Nederland kampen steeds meer jongeren met problematische schulden en groeien veel kinderen op in armoede. En of het nu komt door een studielening of door iets anders: het wordt steeds ‘normaler’ om een schuld te hebben. In 2020 komt er extra budget vrij voor de bestrijding van armoede en schulden. Goed nieuws!

Arbeidsdiscriminatie wordt steviger aangepakt

Jongeren met een functiebeperking, niet-westerse migratieachtergrond, ander geslacht of seksuele geaardheid lopen momenteel nog te vaak op tegen ‘een onzichtbare muur’ als het gaat om het vinden van een baan. En dat in een samenleving die steeds verder vergrijst en waarbij we elk talent hard nodig hebben op de arbeidsmarkt! Het team arbeidsmarktdiscriminatie van de Inspectie SZW wordt daarom verdubbeld. Fijn om te horen natuurlijk, maar we zijn nog wel benieuwd naar de verdere uitwerkingen van deze maatregelen.

Toekomstbestendig beleid is nodig voor ZZP’ers, burn-outs en de effecten van klimaat

Er worden mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Over deze onderwerpen moet de minister wat ons betreft nog verder nadenken:

  • Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers, maar het huidige bedrag is wat ons betreft te laag. Wij vinden minimaal €25 euro per uur en verplichte pensioenopbouw nodig om op een fatsoenlijke manier nu en in de toekomst rond te kunnen komen.
  • In de begroting missen we aandacht voor betere begeleiding van werknemers die langdurig thuis zitten, bijvoorbeeld door een burn-out.
  • We zien graag dat er meer aandacht komt voor de positieve en negatieve effecten van klimaattransitie op de arbeidsmarkt. Hoe voorkomen we dat we nu geen jongeren opleiden in beroepsgroepen waarin over 20 jaar geen werk meer is?

meedenken?!

De wensen en verwachtingen van jonge mensen meenemen in beleidsplannen is ontzettend belangrijk. Met onze bestuurscommissie en werkgroepen stellen we daarom toekomstbestendig beleid op dat past bij onze generatie. Hierover gaan we in gesprek met politici. We maken dus echt een verschil samen! Wil je hier een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan bij CNV Jongeren en druk je stempel op je eigen toekomst.