Jongerenorganisaties maken werk van werkstress

“Don’t burnout” congres over werkstress taboe

CNV Jongeren organiseert vandaag, in samenwerking met JONG@UWV en het a(n)ios verzekeringsgeneeskunde netwerk van UWV, het congres “Don’t burnout”. Centraal tijdens dit congres staat het bespreekbaar maken van de oorzaken en gevolgen van stress- en burn-outklachten onder jong volwassenen op de arbeidsmarkt. “Het thema is taboe onder veel jong volwassenen en een echte oplossing om burn-out te voorkomen, bestaat nog niet. Met het symposium willen we taboes op dit terrein doorbreken en met elkaar in gesprek gaan hoe burn-out- en werkstressklachten kunnen worden voorkomen”, aldus Semih Eski voorzitter CNV Jongeren.

Signalen over werkstress

De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst komt voort uit de vele signalen die de samenwerkende organisaties in de afgelopen periode hebben ontvangen over burn-out klachten onder starters. Ook uit onderzoek van TNO blijkt dat jonge werknemers van 25 tot 35 jaar relatief vaak te maken hebben met burn-out klachten, namelijk 17% wat gelijk staat aan 240.000 jonge werknemers. Deze cijfers laten zien dat burn-out klachten een groot probleem is onder jonge werknemer op de arbeidsmarkt. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Burn-out is een groot probleem waar veel starters op de arbeidsmarkt mee kampen. Het heeft veel nare gevolgen, maar het is vooral een valse start voor je carrière. Het thema is taboe onder veel jong volwassenen en echte oplossing om burn-outs te voorkomen, bestaat nog niet. Met het symposium willen we taboes op dit terrein doorbreken en met elkaar in gesprek gaan hoe burn-out- en werkstressklachten kunnen worden voorkomen”.

Programma

In de ochtend van het congres wordt al gestart met het a(n)ios verzekeringsgeneeskunde congres, waar wordt ingegaan op de huidige medisch wetenschappelijke kennis op het gebied van burn-out bij jong (medisch) professionals. In het middagprogramma schuiven ook leden van Jong@UWV aan en krijgen zij samen colleges van diverse gastsprekers, waaronder TNO en Zilveren Kruis over de oorzaken van en het voorkomen van burn-outs. Aanvullend wordt er gekeken naar het effect van stress op het lichaam en vertelt een ervaringsdeskundige over de maatschappelijke context.

De eerste keer

CNV Jongeren kiest er nadrukkelijk voor om dit thema aandacht te geven door met starters en jong professionals in gesprek te gaan. De jongerenorganisaties van het UWV zijn de eerste bedrijfsjongerenverenigingen waarmee CNV Jongeren het “Don’t Burn-out” stresscongres organiseert. “Het is onze ambitie om nog veel meer van dit soort bijeenkomsten samen met bedrijfsjongerenverenigingen te organiseren. Laat dit het begin zijn van een tour door Nederland om samen met jongeren de taboes op het gebied van werkstressklachten te doorbreken en effectieve oplossingen te creëren”, aldus Eski.