Jongeren van WoonLab Utrecht presenteren hun ideeën

Misschien ken je het wel: tijden ben je bezig met het zoeken naar een betaalbare woning in de stad. Lange wachttijden voor sociale huurwoningen, hoge huurprijzen in de vrije sector, problemen met huisjesmelkers, ‘foute’ wijken en je kan geen hypotheek hoog genoeg krijgen om een huis te kopen. Problemen zat dus, maar zijn er ook oplossingen?

CNV jongeren heeft het WoonLab opgericht. We brachten een groep Utrechtse jongvolwassenen bij elkaar om na te denken over dit soort problemen. Want fijn wonen is een basisvoorwaarde voor fijn leven. Maar hoe zorgen we ervoor dat er woningen zijn die jongeren wèl kunnen betalen? Ook zijn er weinig jongeren actief in bijvoorbeeld huurdersorganisaties, waar ze invloed kunnen uitoefenen op dit beleid. Hoe brengen we die participatie dichter bij de bewoners?

De deelnemers presenteerden het gouden ei voor de oververhitte woningmarkt! Na twee maanden onderzoek doen, brainstormen en met de benen op tafel, liggen er nu vier originele en praktische adviezen op tafel bij woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Utrecht. Hieronder een impressie van ieder advies. Download hier WoonLab Visieboek het visieboek waarin alle adviezen zijn gebundeld.

Na Utrecht willen we ook in meer steden aan de slag. Houdt dus de website in de gaten en wie weet komen we binnenkort bij jou langs!

De adviezen in het kort

Medezeggenschap

De groep heeft een digitaal platform ‘Verrijk je wijk’ gebouwd om de inwoners van Utrecht meer te betrekken bij de inspraak. Utrechtse inwoners kunnen eigen wijkbudget besteden. Buurtbewoners, maar ook gemeente en woningcorporaties, kunnen op het platform zelf ideeën aandragen om de wijk te verbeteren. Het platform is vergelijkbaar met een crowfundingplatform: haalt een initiatief niet snel genoeg het benodigde bedrag op, dan krijg jij je besteedbare budget weer terug!

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van wonen in Utrecht moet verbeteren door het instellen van een ombudsman voor de middenhuur. Die houdt toezicht op de huren en kwaliteit. Er komen (hoge) boetes voor verhuurders die zich misdragen en een ‘woonvakbond’ zorgt voor versterking van de positie van huurders. Er komt een puntensysteem voor de vrije sector, waarbij naast oppervlakte ook kwaliteit en woonomgeving meetellen. Verhuurders die dure huren verlagen naar middenhuur, krijgen privileges van de gemeente bij het bouwen van nieuwe woningen. Ook roept de groep op innovaties als blockchain en nieuwe woonvormen slim te benutten.

Beschikbaarheid

Jongeren zijn de grootste groep woningzoekers, maar krijgen minder dan de helft van de woningen toegewezen. Urgenten, lang ingeschrevenen en senioren verdringen de jongeren. Waar 65-plussers een kans hebben van 1 op 9 om een passende woning toegewezen te krijgen, is dat voor jongeren onder de 23 jaar een kans van 1 op 1023! Door meer loting kan er eerlijker worden verdeeld. Laat jongeren ook wonen in seniorencomplexen, dat bevordert tevens de sociale cohesie en zelfredzaamheid van ouderen. Tot slot moeten de corporaties meer doen om doorstroming van sociale huur naar middenhuur te bevorderen door het aanbieden van vrije sectorhuur in het middensegment.

Leefbaarheid

In Houten zijn goede ervaringen opgedaan met ‘De Cultuurmakelaar’. Deze versterkt lokale initiatieven om de sfeer en veiligheid/leefbaarheid te verbeteren. Stel in Utrecht ook vier van deze makelaars aan, geef ze budget en laat ze samenwerken met buurtbeheer.