Jongeren kruipen in de huid van pensioenfondsbestuurder met PensionSim!

Maandagavond 14 mei speelden 12 jongeren met veel enthousiasme PensionSim bij CNV Jongeren. PensionSim bootst digitaal financiële realiteit na over een periode van dertig jaar, waarin teams zich als fictieve pensioenfondsbestuurders staande moeten houden. Het spel is ontwikkeld door Cardano om bestuurders te leren omgaan met risico’s. Voor CNV Jongeren is het vooral een leuke manier om jongeren te betrekken, enthousiasmeren en inzicht te geven in complexe pensioenenvraagstukken.

Eigen tactiek

Vijf fictieve pensioenbesturen met gemiddeld twee deelnemers, van ‘De Motormuizen’ tot ‘Luiaards’, kozen een eigen tactiek om goed pensioenbeleid te voeren. Om dit goed te kunnen doen, stelden zij zichzelf een aantal belangrijke vragen, waaronder: ‘Wat is de doelstelling voor koopkracht?’, ‘Wat is de maximale risicobereidheid?’ en ‘Hoe verdeelt het fonds de middelen in de beleggingsportefeuille?’

Live op het scherm

Op het live scherm verscheen vervolgens de actuele stand van de financiële markten: aandelen, hedge fondsen, grondstoffen, vastgoed, inflatie en rente. Met regelmaat popten nieuwsberichten op die invloed hadden op de financiële markt en werden de teams hard aan het denken en aan het werk gezet om het beleid goed uit te voeren. Het ene fondsbestuur bleef keurig bij gekozen passief beleid en schoof consistent tussen aandelen en vastrenderende rente. Het andere bestuur wilde risicovol beleggen, waardoor de financiële crisis tijdens het spel gevolgen had voor hun dekkingsgraad. In de laatste tien jaren was er ruimte voor herstel, indexeren en een stijgende koopkracht bij alle fondsen.

Leerzame ervaring

Alle jonge deelnemers werden gegrepen door de hectiek van het spel en de inzichten die het met zich meebracht. Cardano leerde spelenderwijs wat de pensioenbegrippen betekenen en welke verschillende soorten afwegingen pensioenfondsbestuurders in de praktijk moeten maken. En door zelf even aan de knoppen te draaien, vertaalde de theorie zich tijdens het spel naar praktijkkennis. We kijken terug op een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is!