In de media: Dit is hoe jongeren meer inspraak in de politiek kunnen krijgen

Op dit moment zijn er zo’n 325 wetsvoorstellen in voorbereiding en 21 wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer. Met een groot deel van deze voorstellen krijgen wij als burgers op enig moment direct of indirect te maken. CNV jongeren-voorzitter Semih Eski stelde onlangs voor om een generatietoets in te voeren. ”Er worden veel wetten gemaakt die betrekking hebben op jongeren, maar zij hebben daar niks over te zeggen.” Deze toets moet bepalen wat voor gevolgen een wet zal hebben voor de verschillende generaties. ”Bijvoorbeeld de invoering van het leenstelsel heeft voor jongeren grote gevolgen gehad.” Volgens Semih zou het goed zijn een doorberekening te maken waarin de verschillen tussen de financiële gevolgen voor generaties duidelijk worden.

We vertelden hierover op Radio 1. Het item is hier te beluisteren.