Eindevent MZLab UMC

Twee maanden lang werkten 50 jonge medewerkers van verschillende UMC’s samen aan de vernieuwing van de medezeggenschap. Een project van CNV Jongeren en FNV Jong in opdracht van UMC Utrecht, UMC Groningen en Radboudumc en gefinancierd door SoFoKleS. Met trots presenteerden de deelnemers vrijdag 15 december hun adviezen aan de ondernemingsraden. Van ‘Jong + Oud = Goud’ tot een Digitale OR: MZLab brengt de vernieuwing van de medezeggenschap bij UMC’s dichterbij.

Frank Midema, vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht, opende het eindevent. Midema onderstreept dat je debatten moet faciliteren tussen verschillende generaties. Het gesprek dat dan op gang komt brengt positieve verandering. Midema was blij verrast met de vernieuwende ideeën en benadrukt dat alle UMC’s de aanbevelingen in de huidige ondernemingsraden zullen bespreken.

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski bracht goede interactie op gang met het publiek. De aanwezige OR-leden reageerden positief op alle presentaties. Hanneke Groeneveld, ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad, zei ‘wees welkom’ en nodigde deelnemers uit om met elkaar de ‘structuur te vernieuwen’. Eski onderstreept het belang van MZLab: “De vitaliteit van een organisatie hangt af van hoe je de medezeggenschap organiseert. De stem van jongeren in de organisatie is van groot belang. Helaas zijn er te weinig jongeren actief in ondernemingsraden, terwijl daar belangrijke besluiten worden gemaakt die ook van invloed zijn op de positie van jonge medewerkers in de organisatie. Het project MZLab geeft jongeren de unieke kans om vernieuwende ideeën te lanceren voor het vernieuwen en verjongen van medezeggenschap!’’ De deelnemers bevestigen dit: “Doordat je in zo’n diverse groep zit, krijg je ook nog meer respect voor elkaars beroep- en werkveld”, stelt deelnemer Mike. “Ook de herkenning bij elkaar. Dat de problemen die ik soms ervaar op de werkvloer, ook speelden bij andere UMC’s en hoe zij hiermee omgaan. Daar kan ik veel van leren”, vulde Marloes aan.

CNV Jongeren blikt met MZLab UMC terug op een geslaagd traject. Wij streven ernaar dat de adviezen niet in de la terechtkomen, maar echt in de praktijk worden gebracht. Hier zullen wij ook aankomende tijd onze aandacht op vestigen.

Klik hier voor het visieboek.

Impressie van het visieboek