Eerste Kamer, stem niet in met voorstel Wajong


CNV Jongeren heeft samen met de jongerenvakbonden FNV Young & United en VCP Young Professionals op maandag 18 mei een open brief naar de leden van de Eerste Kamer gestuurd. Op dinsdag 19 mei behandelt de Eerste Kamer de nieuwe Wajong-regels die op tafel liggen. In de brief roepen we op om niet in te stemmen met het wetsvoorstel zoals dat het er nu ligt, omdat anders een grote groep mensen die sinds jonge leeftijd ziek is of een beperking heeft er in inkomen flink op achteruit gaat.

Niet inzet, maar uren?

Het wetsvoorstel is gericht op het versimpelen van het huidige systeem voor Wajongers. Zo krijgen mensen niet meer betaald voor hun maximale inzet, maar voor het aantal gewerkte uren. Wanneer je door een handicap minder kan werken, krijg je straks dankzij dit voorstel een loon dat lager ligt dan het wettelijk minimumloon. Ook regelt het voorstel dat de aanvulling op het loon die Wajongers krijgen, nooit hoger kan zijn dan het minimumloon.

Ondermaats

In de open brief noemen VCP Young Professionals FNV Young & United en CNV Jongeren het wetsvoorstel ondermaats. Werknemers die niet meer uren kunnen werken door een beperking of ziekte, worden benadeeld door dit kabinet. Door de ziekte of beperking hebben Wajongers al een lastige positie op de arbeidsmarkt, de coronacrisis maakt dat alleen maar erger.

Oproep voor alternatief!

We willen dat er verbeteringen worden aangebracht en pleiten voor een alternatieve formule, zodat mensen met een urenbeperking meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Zo wordt voorkomen dat een grote groep Wajongers er in inkomen op achteruit gaat. Iedereen heeft recht op een eerlijk loon.