Dicht de loonkloof

CNV Jongeren wil stil staan bij de nog steeds aanwezige loonkloof in Nederland. Uit het Nationale salarisonderzoek blijkt dat het verschil in wat mannen en vrouwen verdienen elk jaar groeit. Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd en krijgen daarnaast minder betaald voor hetzelfde werk. CNV Jongeren staat voor een arbeidsmarkt waarbij iedereen gelijke kansen heeft op werk en leven. Daarom stelt CNV Jongeren drie ideeën voor om de loonkloof definitief te dichten.

Wat wij willen

  1. Maak alle salarissen transparant

Een belangrijke oorzaak van de blijvende loonkloof is de onduidelijkheid over wat gebruikelijk is om te verdienen voor een bepaalde functie. Dit betekent dat de enige context in de salarisonderhandelingen vaak het eerder verdiende salaris bij een vorige baan is. Wanneer je bij een vorige baan dankzij de loonkloof al minder verdiende dan mannelijke collega’s, neem je deze achterstand mee naar een volgende baan. Ook is jouw onderhandelingspositie door het gebrek aan kennis over het salaris van je collega’s minder sterk.  CNV Jongeren pleit daarom voor het Amerikaanse model waarbij alle salarissen transparant zijn en het voor iedereen duidelijk wat je collega’s voor hetzelfde werk verdienen.

  1. Maak de kinderopvang gratis

De Sociaal Economische Raad (SER) concludeerde in 2019 dat dure kinderopvang en niet aansluitende dag-arrangementen belangrijke redenen zijn dat in veel gezinnen ongelijkheid bestaat tussen het aantal arbeidsuren. CNV Jongeren pleit er dan ook voor om alle kinderopvang gratis te maken zodat iedereen in een gezin dezelfde kansen heeft op de arbeidsmarkt.

  1. Maak het ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen compleet gelijk

De laatste jaren wordt het vaderschapsverlof steeds langer. Toch zijn vrouwen tijdens en na de zwangerschap nog altijd langer thuis dan de vader. Dit zorgt voor een onevenwichtige onderhandelingspositie voor de vrouw, omdat de werkgever incalculeert dat een jonge vrouw waarschijnlijk langere tijd niet zal werken vanwege een zwangerschap dan een man. CNV Jongeren pleit ervoor om deze kansenongelijkheid definitief te beëindigen en het verlof voor man en vrouw even lang te maken.

Wat kun jij doen?

Je kan het ons laten weten als je denkt dat jij minder verdient dan een collega van het andere geslacht, voor hetzelfde werk. Ook hebben wij handige Guide-to-Knows die je kan bekijken als je gaat solliciteren. Daarnaast kan je ons altijd om tips of advies vragen. Wil jij opkomen voor jongeren op bovenstaande punten? Dan kan je meedoen in de werkgroep arbeidsmarkt en samen met ons hiervoor pleiten.