Deel je mening | Enquête: geldzorgen onder jongeren

Een hoge studieschuld, gigantische woonlasten, je enorme vaste lasten… En nu wordt door de inflatie alles ook nog duurder. Veel jongeren hebben moeite het hoofd nog boven water te houden. Het kabinet doet wat ons betreft te weinig om die geldzorgen bij jongeren te verminderen. Het minimumjeugdloon wordt niet afgeschaft, de pechgeneratie wordt niet eerlijk gecompenseerd en er is nauwelijks wet- en regelgeving rondom cryptovaluta. Om samen verandering teweeg te brengen hebben we vanuit CNV Jongeren jouw hulp en mening nodig!

Hoe zit het met jouw geldzorgen? Welke financiële keuzes maak jij? Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie van jongeren zouden we het ontzettend waarderen als je een paar meerkeuzevragen en stellingen voor ons invult; want alleen samen kunnen we stappen zetten richting politiek Den Haag. Het invullen kost je +/- 3 minuten en is anoniem.

Klik hier om naar de enquête te gaan.