Commissiedebat & motie | Schaf het minimumjeugdloon af

Op dit moment krijgen jongeren tussen de 15 en 21 jaar minder betaald voor hetzelfde werk. Terwijl wordt verwacht dat jongeren vanaf 18 jaar voor hun eigen inkomen zorgen. Zij wonen niet meer thuis en hebben vaste lasten, zoals abonnementen, studieschuld, stijgende huurprijzen en snel oplopende kosten voor levensmiddelen. Vanaf 18 jaar zijn jongeren volwassen voor de wet. Daar hoort een volwassen minimumloon bij. Om die reden hebben we input geleverd voor het commissiedebat van vandaag in de Tweede Kamer mét als bijlage een kant-en-klare motie die kan worden gebruikt om het minimumjeugdloon voorgoed af te schaffen. Dit is wat wij vinden:

Jongeren verdienen gelijk loon voor gelijk werk

Een werknemer van 18 jaar heeft dezelfde productiviteit als een werknemer van 22 jaar. Productiviteit heeft weinig met leeftijd te maken. Ongelijk loon voor gelijk werk is leeftijdsdiscriminatie.

Jongeren kunnen niet rondkomen van het minimumjeugdloon

Op 18-jarige leeftijd verdien je 842,40 per maand met een fulltime baan. Dit is lager dan het bijstandsniveau van mensen boven de 21 jaar. Hier kunnen jongeren nauwelijks hun vaste lasten van betalen. Dit terwijl veel jongeren van 18 jaar en ouder op zichzelf wonen. Helaas hebben niet al deze jongeren ouders die hen financieel ondersteunen. Het schrijnende gevolg is dat jongeren onder het bestaansminimum raken. Vooral kwetsbare groepen, zoals jongeren met een arbeidsbeperking, komen in moeilijkheden.

Jongeren moet je belonen en niet straffen wanneer zij snel klaar zijn met studeren

Sommige jongeren zijn snel klaar met hun studie. Deze jongeren werken vaak een groter aantal levensjaren. Ze lenen minder geld van de overheid. Toch worden ze hard afgestraft voor hun studieprestaties. Vanwege het minimumjeugdloon krijgen ze voor hun eerste baan vaak minder betaald dan jongeren die langer studeren.

Het afschaffen van het minimumjeugdloon is betaalbaar voor bedrijven

Als argument wordt nogal eens aangevoerd dat bedrijven in de knel komen door het afschaffen van het minimumjeugdloon. Dit klopt niet. In Engeland is het minimumjeugdloon met succes afgeschaft.

Het minimumjeugdloon is niet het beste instrument tegen jeugdwerkloosheid

Sommigen zijn van mening dat jongeren makkelijker werk vinden als werkgevers hen niet het minimumloon hoeven te betalen. Dit is niet wetenschappelijk bewezen. In Nederland zijn jongeren twee keer zo vaak werkloos als volwassenen. In omringende landen zonder minimumjeugdloon is dit precies hetzelfde. Het minimumjeugdloon als bescherming tegen jeugdwerkloosheid is dus geen goed argument.

Download onze motie hier: